13 °C

Sanayide iyimserlik artarak devam ediyor

İçinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 28,1'e çıktı.

Sanayide iyimserlik artarak devam ediyor

ANKARA - Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sanayi dalındaki genel gidişat konusunda iyimserler lehine olan seyrin önceki aya göre artarak devam ettiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 28,1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9,7'ye çıktı.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen Temmuzda imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.930 işyerinin yanıtladığı İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçları açıklandı.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış diyenler lehine olan seyrin devam ettiği görüldü. Son üç ayda alınan iç piyasa sipariş, ihracat sipariş ve toplam sipariş miktarlarında artış belirtenler lehine olan eğilimin de sürdüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam sipariş ve ihracat siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler azalarak, mevcut iç piyasa siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise artarak devam etti.

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin, Temmuz ayında yerini mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelere bıraktığı gözlendi.

Katılımcıların son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki üç aylık anket dönemine göre arttığı, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda ise, rekabet gücündeki artış yönlü değerlendirmelerin güçlenerek sürdüğü görüldü.

Yurt içi piyasalardaki rekabet gücü

Yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde artış yönlü seyrin ise zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Gelecek üç aydaki toplam sipariş ve iç piyasa sipariş miktarlarındaki artış beklentilerinin zayıflayarak devam ettiği, ihracat sipariş miktarlarındaki artış beklentilerinin ise güçlendiği, gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentisinde artacak diyenler lehine olan seyrin zayıflayarak sürdüğü görüldü.

Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarında artış yönlü beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiği gözlendi.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 32,4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 45,4'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken onu da sırasıyla diğer faktörler, hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve işgücü yetersizliği izledi.

Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğiliminin ve gelecek üç aydaki artış beklentisinin önceki aya göre zayıflayarak sürdüğü gözlendi. Gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentisinin de zayıfladığı görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.