19 °C

Sigortada pastayı büyütmek için işbirliği şart

Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan, İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük sigorta grubu olduklarını belirtti.

Sigortada pastayı büyütmek için işbirliği şart

Yakup SAYAR

İSTANBUL - Türk sigorta sektörünün en eski yabancı oyuncusu olan Generali Grubu, istediği başarıyı elde edemese de Türkiye'ye güveniyor. Şirket Türkiye operasyonunda yeniden yapılanmasını tamamladı ve İtalyan Genel Müdür Luciano Cagnato, Şubat 2010'da görevini Mine Ayhan'a devretti.

Generali Grubu'nun İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük sigorta şirketi olduğuna vurgu yapan Mine Ayhan, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de istediği gelişimi yakalayamadığımız söylenebilir. Ancak, şunu söylemeliyim ki grubumuz hiçbir zaman agresif bir büyüme stratejisi benimsemedi. Biz 147 yıldır bu piyasada varız, ancak bizimle birlikte piyasada olan bir çok sigorta grubu ya da şirket bugün piyasanın dışında kaldı. Bana göre, Türkiye sigortacılık piyasasında 147 yıldır var olmak da başlı başına bir başarıdır" diye konuştu.

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Mine Ayhan, gelişmiş sigorta piyasalarında şirketlerin hızlı büyüme imkanlarının son derece sınırlı olduğunu ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde potansiyel olduğuna dikkat çekerek, "Tabi buradaki temel sorun bizim bu potansiyeli ne zaman ve nasıl harekete geçirebileceğimiz ile ilgili. Sadece oto sigortalarına odaklı bir piyasada bu potansiyelin kullanılması ve yatırımcıların beklentilerinin kısa sürede gerçekleşmesi ihtimali düşük gözüküyor. Bu da sektöre yeni oyuncuların girmesini sınırlandırıyor" dedi.

Piyasadan çıkmayı hiç düşünmedik

Piyasadan çıkmak gibi bir düşüncelerinin hiçbir zaman olmadığını belirten Ayhan, aksine piyasadaki ağırlıklarını mümkün olduğunca artırmanın öncelikle stratejileri arasında yer aldığını söyledi. "Ancak bunu yaparken, dikkatli olmak durumundayız"diyen Ayhan şöyle konuştu, "Sigorta şirketlerinin pay aldığı pasta büyümeden Pazar payını artırmak ve hızlı büyümek beraberinde yüksek oranda zarar etmeyi de göze almanızı gerektiriyor. Biz şu an için bu tür bir büyüme stratejisinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli hedeftir. Çalışmalarımızı hep bu doğrultuda yürütüyoruz. Stratejimizi istikrarli , sürdürülebilir ve karlı büyüme üzerine kurduk.

Acente ve Brokerlerimizin bizden beklediği en üst seviyede hizmet kalitesini yakalayabilmek için çalışıyoruz. İstikrarı çok önemsiyoruz, yaptığımız tüm değişiklikler hep bizi daha ileriye götürecek yaratıcı ve hızlı çözümler ile yepyeni ürünler sunmak şeklinde olacak."

Oto sigortaları odaklı piyasamız var

Generali Grubu'nun piyasayı yakından takip ettiğini belirten Ayhan, satın alma planın stratejik bir karar olduğunu ve uygun şartların oluşması halinde her zaman masada olan bir opsiyon olduğunun altını çizerek; "Yabancı şirketlerin bir sigorta şirketi satın alma kararlarında etkin olan en önemli husus, ülkemizdeki mevcut sigorta potansiyelinin çok küçük bir kısmının kullanılabiliyor olması. Gelişmiş sigorta piyasalarında şirketlerin hızlı büyüme imkanları son derece sınırlı, ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu potansiyel var.

Tabi buradaki temel sorun bizim bu potansiyeli ne zaman ve nasıl harekete geçirebileceğimiz ile ilgili. Sadece oto sigortalarına odaklı bir piyasada bu potansiyelin kullanılması ve yatırımcıların beklentilerinin kısa sürede gerçekleşmesi ihtimali düşük gözüküyor. Bu da sektöre yeni oyuncuların girmesini sınırlandırıyor" dedi.

Önce pastayı büyütmek için işbirliği yapmalıyız

Sektörde büyüme hedefleri tutturulsa bile sektörün bir bütün olarak zarar etmeye devam ettiğinin görüldüğünü söyleyen Ayhan, "Sektörde önceki dönemlere göre daha çok kişiyi sigortalamamıza rağmen daha düşük prim geliri elde ediyoruz ve maalesef bu sadece oto sigortalarında değil oto-dışı sigortalarda da söz konusu. Bu kısır döngüyü aşmak için sektörün ortaklaşa rekabet etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Ortaklaşa rekabetten şunu kastediyorum:

Önce pastayı büyütmek için işbirliği yap, sonra pastayı paylaşmak için rekabet et"diye konuştu.

Şu anda pazar payları dikkate alındığında, piyasada fiyatı belirlemek gibi bir güçleri olmadığına dikkat çeken Ayhan, "Ama mümkün olduğunca riskin özelliklerini dikkate almayan sadece fiyat odaklı rekabetin dışında kalmaya çalışıyoruz. Son yasal düzenlemeler, aktüeryal fiyat dengesini sağlayamayan şirketlere önemli mali yükler getiriyor. Biz bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ancak bu yeni yasal sistem küçük ölçekli ve sermayeli şirketleri korumuyor. Büyük şirketlerin piyasa yapısını bozucu uygulamalarını önleme konusunda mevcut sistem yetersiz" dedi.

Bireysel sigortalarda ürün yelpazemizi çeşitlendireceğiz

Yılın ilk 6 aylık dönemini yeniden yapılanma programı çerçevesinde, sigorta portföylerinde de yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Ayhan, pazar paylarında ilk 6 aylık dönemde yüzde 9 oranında bir gerileme olduğunu belirtti. "Esasen bu pazar payı kaybı portföyümüzü yeniden yapılandırma politikamızın bir sonucu."

diyen Ayhan şunları söyledi; "Özellikle kasko ve trafik sigortalarında mikrogranuler çalışma yöntemini belirledik bu sistem ile daha dengeli ve karlı bir portföy yapısı oluşturmayı hedefledik ve bu sayede sonuçlarımızda belirgin bir iyileşme sağladık. Portföyümüzde kasko ve trafik sigortalarının payı yüzde 39 seviyesinde, bu sektör ortalamasının altında bir oran (yüzde 43). Önümüzdeki dönemde, özellikle bireysel sigortalarda ürün yelpazemizi çeşitlendirerek müşterilerimizin ve acentelerimizin taleplerine cevap vermek istiyoruz. Orta vadede bireysel müşteri adetlerimizde önemli bir artış yakalamak ve ürün yelpazemizi genişleterek sektörün oto sigortaları bazlı rekabetinin dışına çıkmayı hedefliyoruz. İkinci 6 aylık dönemdeki temel hedefimiz ilk 6 ayda kaybettiğimiz pazar payını geri kazanarak yıl sonu üretim ve kar hedeflerine ulaşmaktır."

Son olarak acentelerine değinen Ayhan, "Acentelerimiziz bize güvenmelerini, her zaman arzu ettikleri hızlı ve eksiksiz hizmeti en istikrarlı bir şekilde sağlayabilmek için yoğun bir çaba sarfettiğimizi bu süreçte onların da bize destek olmasını yapıcı eleştiri ve önerilerini bizlerle paylaşmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Oto branşının zararları kapatılamaz hale geldi

Generali olarak sektöre göre daha dengeli bir portföy yapısına sahip olduklarını belirten Mine Ayhan, "Esasen zarar eden branşlar yerine kar eden branşlara ağırlık vermek temel hedefimiz. Tabi rakiplerimizin de benzer hedefleri olduğu için oto dışındaki branşlarda da karlılık önemli miktarda azaldı. Dolayısıyla, oto branşındaki zararların oto dışında elde edilecek karlarla kapatılması da artık neredeyse imkansız hale geldi.

Bu çerçevede, fiyat rekabetinden etkilenmeden stratejik müşteri grupları ve ürünlere odaklanarak müşterilerimiz için en ideal ürünleri geliştirmeyi ve bu ürünlerin satışına odaklanarak karlı bir portföy yapısına sahip olmayı hedefliyoruz. Esasen sigortacılıkta kilit nokta aktüeryal yöntemlerle belirlediğimiz fiyatlarınızı uygulayabilmeniz. Bunu uygulayamadığınız ölçüde bugün için karlı olan branşlar yarın oto sigortalarında olduğu gibi zarar yaratan branş halini alabilirler"diye konuştu.

Yeniden yapılanma sürecini tamamladık

Yapılanma sürecini büyük ölçüde tamamladıklarını ve üst yönetim kadrolarını oluşturduklarını belirten Mine Ayhan, "Son 4 aylık dönemde, satış ve pazarlama ile teknik ve reasüranstan sorumlu genel müdür yardımcılarımızı seçtik. Hasar operasyonlarını merkezileştirerek genel müdürlük nezdinde hasar grup müdürlüğü oluşturduk. Bu sayede hasar yönetiminde etkinliğimizi artırdık ve hasar maliyetlerimizi kontrol edebilir hale geldik. Şirketimiz bünyesinde güçlü bir aktüerya birimi oluşturduk. Risklerimizi daha doğru ölçebilen ve fiyatlayabilen bir yapıya kavuştuk.

Dağıtım kanallarımızın yeniden yapılandırılması ve teknik alt yapımızı güçlendirilmesi çalışmalarını ise tüm hızıyla sürdürüyoruz. Amacımız Dünyada ve Türkiye'de gelişen ve değişen piyasa yapısına kolaylıkla uyum sağlayabilen ve gelişim ve değişime açık bir yapı oluşturmaktı ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum" dedi.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.