5 °C

Su tahsislerine 29 yıl üst sınırı geliyor

Yeni Su Kanunu'na göre sektörel su tahsisleri esas alınarak yapılacak münferit su tahsislerine ilişkin olarak en fazla 29 yıl üst sınırı getirilecek

Su tahsislerine 29 yıl üst sınırı geliyor

MELTEM GÜNDÜZ

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 88 yıl önce çıkarılan Sular Hakkında Kanun’un yenilenmesi için kanun tasarı taslağı hazırladı. Buna göre, daha önce DSİ, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ile özel ve tüzel kişilere yapılan su tahsisleri tek bir kurumun bünyesinde toplanacak. Yapılacak su tahsislerine ilişkin olarak en fazla 29 yıl üst sınırı getirilecek. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kanunu Tasarısı Taslağı için 73 kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yazılı görüşleri alınırken, kamuoyunun görüşlerine de sunuldu. Bu kapsamda gelen görüşler değerlendirilerek taslağa son şekli verildi ve Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere hazır hale getirildi. Kanunun ana hedefini, su kaynaklarının atıklardan korunması, bütün canlıların ve vatandaşların yeterli ve sağlıklı suya ulaşımı, tabii kaynakların israf edilmeden gelecek nesillere ulaştırılması, suyun en iyi durumda korunarak tasarrufunun sağlanması oluşturuyor. 

Yabancı sermayeye tahsis yok 
Yeni kanunla Türkiye’deki hiçbir su kaynağının yabancı sermayeye tahsis edilmeyeceği ve tam tersine bütün kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altına alınacağı vurgulandı. Yeni Su Kanunu Taslağı ile uzun yıllardır DSİ, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ve özel ve tüzel kişilere yapılan münferit su tahsisleri artık tek bir kurumun bünyesinde toplanacağı hükme bağlandı. Taslakta daha önce 49 yıl olan üst sınır indirilerek bu tahsislerin en fazla 29 yıla kadar yapılabileceği belirtildi. Sektörel su tahsisleri esas alınarak yapılacak münferit su tahsislerine ilişkin olarak en fazla 29 yıl üst sınırı getirilecek. Bu bağlamda su kaynaklarının tahsisi hususu yeni kanunla ayrıntılı olarak düzenlenmiş olacak. 

Yeni yapılanmaya gidiliyor 
Taslağa göre, su yönetiminde Su Yönetimi Yüksek Kurulu, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Su Yönetim Kurulu, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’ndan oluşan yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Havza yönetim planlarının ve taşkın yönetim planlarının hazırlanmasına ve taşkın kontrolüne ilişkin usul ve esaslara da yer verilen taslağa göre, su kaynakları nın nehir havzası esasında atıksular da dahil olmak üzere yönetiminin koordinasyonu konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkili kılındı. Böylece, görev ve yetki konusunda ki dağınık yapılanma giderilecek. Taslakta, ilgili paydaşların katılımıyla su kaynaklarının mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak sosyal, ekolojik ve ekonomik ihtiyaçları karşılayacak su yönetimi politikasını ihtiva eden Ulusal Su Planı hazırlanması hükmüne de yer verildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.