11 °C

Toprak Karo ile Toprak Maden Şile satışa çıkıyor

TMSF iki şirketi, 7 Eylül tarihinde 90 milyon dolar muhammen bedelle satışa sunacak.

Toprak Karo ile Toprak Maden Şile satışa çıkıyor

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Toprak Karo Eskişehir ile Toprak Maden Şile Ticari ve İktisadi Bütünlüklerini birleştirdi. Ticari ve iktisadi bütünlükler, 27 Eylül 2010'da 90 milyon dolar muhammen bedelle satışa sunulacak.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Karo Eskişehir Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan gayrimenkul tahsis hakkı, menkuller (makine, teçhizat, demirbaş v.s), markalar, endüstriyel tasarım ve internet alan adı ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşuyor.

Toprak Maden Şile Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, borçluya ait olup Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen, söz konusu maden sahasına ilişkin maden işletme ruhsatı ile menkuller (makine ekipman vs) ve bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden meydana geliyor.

İhaleye katılabilmek için 9 milyon dolar değerinde teminat isteniyor. Teminata ilişkin dekontun, 3 bin dolar karşılığında temin edilebilecek şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgelerle birlikte 24 Eylül 2010 Cuma günü saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

Tesis ziyareti ve bilgi odası, 11 Ağustos 2010-22 Eylül 2010 tarihleri arasında açık tutulacak. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 1 Ekim 2010 Cuma günü yapılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.