'Torba tasarı'nın 2 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 maddesi daha kabul edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İşletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan "torba tasarının" 23. maddesi üzerinde verilen önergenin oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamayınca TBMM Genel Kurulu kapandı.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 2 maddesi daha kabul edildi.

49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı

Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı ile Darülaceze Başkanlığı, Darüşşafaka Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu lehine, kuruluş amaçlarına uygun kullanılmak üzere mülkiyeti Hazine'ye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, söz konusu dernek, vakıf, başkanlık, cemiyetler ve kurum lehine 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak.

İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlara, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere, mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusu vakıflar tarafından elde edilen gelirin tamamı, öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazine'ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde, bedelli olarak tesis edilen veya kullanma izni verilen, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlar; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilecek.

Bu düzenlemede kapsamında kalan taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri tahsil edilmeyecek, tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Toplantı yeter sayısı bulunamadı

Tasarının 23. maddesinde HDP'nin verdiği önerge oylamasında, CHP yoklama talebinde bulundu.

Yoklama sonucunda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, birleşime ara veren Hamzaçebi, aranın ardından ikinci yoklamayı yaptı.

Hamzaçebi, yoklama pusulalarının sayımı sırasında, isimlerini okuduğu milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadıklarını kontrol etti.

CHP Grup Başkanvekili Gök, yoklama pusulalarının sayımı sırasında, bazı AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmadıklarının tespit edilmesi üzerine tepki gösterdi.

AK Parti milletvekilleri ile Gök arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Hamzaçebi, ikinci yoklamada da yeter sayının bulunamaması üzerine, 9 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Etiketler