Trabzon'un umudu Güney Çevre Yolu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

Recep ERGENC / Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) Genel Sekreteri

Artık Trabzon'un güneyinden geçirilmesi on yıldır gündemimize girip çıkan Güney Çevre Yolu fikrinin çok daha şiddetle savunulması gerekir. Bu savunmaya temel oluşturacak kanıtlar net olarak ortaya konulmalı, hem siyaset, hem de Trabzon kamuoyu tarafından anlaşılması sağlanmalıdır. Bu yol Trabzon'un kısa orta ve uzun vadede ihtiyaçları için önemli. Trabzon'un cazibe merkezi olmasına katkı verecek olan yol, Trabzon'un stratejik planında da önemli yer tutmakta. Bu yol çok dar bir alana sıkıştırılmış Trabzon'u güneye açarak, yeni yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Yeşil alanları neredeyse tüketilen, gerek merkezde, gerekse çevresindeki imar uygulamaları ile "beton ormanına" dönüştürülen Trabzon'da çirkinleştirdiğimiz alanlar kentsel dönüşüm uygulamaları ile geri kazanılmak istenmekte. Bütün bu olup bitenler ise Trabzon'da yaşam kalitesinin yok edilmesine, kent kimliğinin erozyona uğramasına, zaten kıt olan kaynakların ise boşa gitmesine neden oluyor.

Önce talan ederek yok ettiğimiz alanları, şimdilerde ise ilkesiz geri kazanmaya çalışmaktayız. Kentsel dönüşümlerin önce bu şehirde hangi ihtiyaçları karşılaması gerektiği kayıt altına alınmalıdır.

Trabzon'da yaşam kalitesinin artması, tek merkezli olmaktan kurtulması, şehrin kimliğinin korunarak

yeni yatırım alanlarının yaratılmasının çözümü bu yolun yapımından geçiyor.

Trabzon, Güney Çevre Yolu'nu istemek zorundadır ve gerçekten bu yol için en üst düzey "lobi" çalışmalarını başlatmalıdır. En önemlisi ise "Güney Çevre Yolu" siyasetten arındırılmalıdır. Bu yol Trabzon için bugün hatta hemen şimdinin gereksinimidir. Bugün denildiği gibi, Güney Çevre Yolu gelecek on yılın projesidir, değerlendirmesine katılmıyorum.

Bu süreçte ilk iş, kuşatmayı gerçekleştiren ve akıllarına estiği gibi imar uygulamaları yapan belde belediyelerinin imar uygulamalarını "merkez onayına" bağlamak olmalıdır. Trabzon Belediyesi'nin bu konuda attığı adımlar cesaret verici. Viyadük, tünel ya da yarma gibi yol yapım yöntemlerinin kullanılarak inşa edileceği belli olan Güney Çevre Yolu'nun güzergâhı yeniden belirlenmelidir. İşi paraya bağlayıp bu temel yaklaşımlar gözden kaçırılmamalıdır. Bu yol, göç veren değil, göç alan bir Trabzon'un yaratılmasının önünü açacak ve yeni yeşil alanların yaratılmasını sağlayacak, yeni yatırım alanları ile uydu kentlerin planlanmasını sağlayacaktır. Bu temel yaklaşım elbette tartışılarak, akademik katkı alınarak daha da geliştirilecektir.

Güneyden Çukurçayır beldesi, doğudan Pelitli beldesi, batıdan Akyazı ve Yıldızlı beldeleri tarafından kuşatılmış Trabzon'un yaşam alanı yumruk kadar küçülmüş durumda. Betonlaştırma sürüyor. Adları sayılan bu belde belediyeler de başta olmak üzere Yomra ve Akçaabat belediyelerinin de imar uygulamaları merkez belediyenin onayından geçirilmelidir.

Trabzon'da yatırım için 4 üniversite yer arıyor. Bunlar; Avrasya, Aydın, İpekyolu ve Sinan Çetin üniversiteleridir. Mustafa Aydın tarafından kurulan Aydın Üniversitesi, arsa ya da uygun bina sağlandığı takdirde yarın işe koyulmaya hazır. Son Teşvik Kararnamesi'nin yayımlanmasından bugüne, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na irili ufaklı 22 yatırımcı, yatırım fikirlerini paylaşmak amacı ile uğramıştır...

Eğer böyle giderse Trabzon, son Teşvik Kararnamesi'nin yayımlanmasından sonra en az yatırım alan il olarak rekor kıracak… Bu sıkıştırılmış, halen geçmişin mirasını tüketen şehir, ülkemizin cazibe merkezlerinden biri olarak belirlenmiş ve marka şehir yapılmak istenmekte. Göç veren bir il olmaktan çıkarılarak, göç alan bir olsun il olsun istenmektedir. Bir STK temsilcisi olarak, hem paydaşlarımıza, hem de önümüzdeki günlerde yapılacak Trabzon İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nun gündemine Güney Çevre Yolu'nu taşıyacağım.