11 °C

Türk-Rus gümrük işlemleri basitleştiriliyor

Ülkeler arası imzalanan Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol onayladı

Türk-Rus gümrük işlemleri basitleştiriliyor

 

 

ANKARA - Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında imzalanan Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol onayladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Türkiye ve Rusya gümrük birimleri, "Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)" olarak adlandırılan kolaylaştırılmış ticaret uygulamasına konu olacak mal ve araçların sevkıyatına ilişkin güvenilir ön bilgi değişimi gerçekleştirecek.

Bu protokole konu olan bilgi değişimi BGH uygulamasına tabi ticaret erbabınca yapılacak işlemlere ait bilgilere dayalı ve o bilgilerle sınırlı olacak. BGH, tüm taşıma türlerini ve malları içerecek genel bir uygulama olacak ve gönüllülük esasına dayalı olarak Türk ve Rus firmalarına uygulanacak.

Bilgi ve veri değişimi, hiçbir aracı olmadan doğrudan Türk ve Rus gümrük birimleri arasında yapılacak.

BGH, şeffaf, öngörülebilir olacak, ayrımcılık içermeyecek ve BGH uygulamaları Türkiye ve Rusya'ya karşı herhangi bir haksız rekabete yol açmayacak.

Firmaların yararlanacağı hususlar

BGH sistemine dahil olan ve bu protokol çerçevesinde sevk olunan mallara dair, fatura kıymeti ve tarife kodu da dahil olmak üzere güvenilir bilgi sağlayan firmaların yararlanacağı hususlar şöyle:

BGH'ye dahil olmayan Türk ve Rus şirketleri ile Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nda gümrük beyanı yapan diğer şirketlere kıyasla gümrük noktalarında öncelik.

Uygun olduğu durumlarda ayrı hatların kullanımı yoluyla gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri.

Kaçakçılıkla ve gümrük suçları ile mücadele gereklilikleri dışında gümrük muayenesinden muafiyet.

BGH'ye katılan firmalara dış ticaret operasyonlarında banka garantisini kullanma imkanı.

BGH'ye katılan şirketlerin eksik belge sunması ve bilahare bu eksik belgeleri tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde kargo beyannamelerinin Tarafların gümrük idarelerince kabul edilebilmesi.

Güvenli bilgi sunulacak

Protokole göre söz konusu firmalar, "sevk edilen eşyaya ilişkin olarak ticaret odası veya eşdeğer sorumluluğa sahip diğer otoritelerce tasdik edilmiş, fatura değeri ve tarifeyi de içerir güvenli bilgiyi diğer taraf gümrük idaresine iletmek üzere devletlerinin gümrük idarelerine" sunacak.

Protokolde, BGH'ye tabi olan ve ön bilgi çerçevesinde sadece taşıma belgelerinde (TIR Karnesi, Taşıma Belgesi, Hava Konşimentosu, CMR) yer alan bilgileri sağlayan firmaların yararlanacağı kolaylıklar da belirtildi.

Buna göre, yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki gümrük kontrolü yapılmayacak. Fiziki gümrük kontrolü gerekirse, gümrük işlemleri yığılmaları azaltmak amacıyla en kısa sürede tamamlanacak ve rutin ve makul bekleme sürelerini aşmayacak.

Taraflar, devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlara ilişkin elektronik bilgi değişimi organizasyonu sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ulusal mevzuatları ile Birleşmiş Milletler, Dünya Gümrük Örgütü ve bilgi değişimine ilişkin uluslararası en iyi uygulamaların normlarını, standartlarını ve tavsiyelerini kullanacak.

Protokol kapsamındaki bilgi değişimi teknolojilerini geliştirmek için taraflar 6 ay süreli olacak ve tarafların karşılıklı yazılı rızası ile uzatılabilecek bir pilot proje organize edecek ve uygulayacaklar.

Pilot projenin sonuçlarının ardından sürekli bilgi değişimi organize etme aşamasına geçilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.