9 °C

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 282,3 milyar dolar

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 178,7 milyar dolar, kamununsa 91,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 282,3 milyar dolar

İSTANBUL - Türkiye Brüt dış borç stoku, 2010 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 282,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 178,7 milyar dolar ile yüzde 63,3 ve kamu kesimi borçlarının payı 91,3 milyar dolar ile yüzde 32,3 oldu. T.C. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 12,3 milyar dolar ile yüzde 4,4’ düzeyinde gerçekleşti.

Hazine'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu Kesimi Dış Borçları:  Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluşmaktadır.

Merkezi Yönetim Borçları: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim dış borç stoku, 2010 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 77,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu miktarın 43,8 milyar ABD doları tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluşmaktadır.

Diğer Kamu Kuruluşlarının Borçları: Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2010 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 13,4 milyar ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Özel Sektör Dış Borçları: Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borçları:  2010 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 59,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 36,8 milyar dolar ile yüzde 62’dir.

Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borçları:  Özel sektörün 2010 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla orta-uzun vadeli dış borçları 119,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlar 85,4 milyar ABD doları ile uzun vadeli özel sektör  dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olmuştur.

T.C. Merkez Bankası Borçları:  TCMB uzun vadeli dış borçları, 2010 yılı üçüncü çeyreğinde 10,7 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,6 milyar ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Kur etkisi: Bilindiği gibi dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2010 Eylül – 2010 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 12,7 milyar ABD doları tutarında artış göstermiştir."

Eylül sonu itibarıyla kamu net borç stoku 309,5 milyar lira

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan verilere göre eylül sonu itibarıyla kamu net borç stoku 309,5 milyar lira oldu. Böylece Türkiye'nin ikinci çeyrek sonu itibarıyla 312,9 milyar lira olan kamu net borç stoku yüzde 1,1 azalarak üçüncü çeyrekte 309,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla kamu net borç stoku ise 309,8 milyar liraydı.

Bu arada ikinci çeyrekte 479,6 milyar lira olan kamu brüt borç stoku ise üçüncü çeyrekte 481,4 milyar liraya çıktı.

Kamu brüt borç stokunun 361,5 milyar lirası iç borç, 119,9 milyar lirası ise dış borçtan kaynaklandı.

Üçüncü çeyrekte 481,4 milyar dolar olan kamu brüt borç stoku geçen yıla göre ise yüzde 3,4 arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla kamu brüt borç stoku 465,6 milyar liraydı.

AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku ise borç stoku ise 446,7 milyar lira oldu.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.