10 °C

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında KOBİ’lerin önemi

Dr. Mehmet GÜNEŞ / PRESTİJGRUP Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında KOBİ’lerin önemi

 

Bilindiği üzere Türkiye’nin 2023 hedefleri bulunmaktadır.
Bu hedefler ana hatları ile;
- 500 milyar dolar ihracat,
- 500 milyar dolar ithalat,
- 25 bin dolar kişi başı milli gelir,
- G-10 ekonomisi içinde olmaktır. 

        1-545.jpg

Ayrıca 2015-2017 Orta Vadeli Program’da Ali Babacan, dört ana başlıkta hedefleri açıkladı;
- Markalaşma, kurumsallaşma, Ar-Ge ve ihracat kapasitesinin arttırılması,
- Ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık verilmesi,
- İhracat kredileri "Maliye politikalarında çok sıkı bir duruş",
- Tasarruf bilinci, tarihin en düşük tasarruf oranı.

Peki bu hedeflere nasıl ulaşacağız?

Mevcut durumda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre kurumlar vergisi mükellefi firma sayısı 677 bin adet, gelir vergisi mükellefi firma sayısı 1 milyon 798 bin adet yani toplam 2 milyon 475 bin adet firma bulunmaktadır.
Yine TÜİK verilerine bakarsanız bu firmalarının %99,9’u KOBİ olarak tanımlanmıştır. 2012 yılında çıkan yönetmeliğe göre KOBİ tanımı; yıllık net satışları 40 milyon TL’nin altında olan ve çalışan sayısı 250 kişiden az olan firmalardır.
Bu durumdan yaklaşık 2 milyon 470 bin adet firma KOBİ tanımına girmektedir. Sadece 5 bin adet firma KOBİ üst segmentinde yer almaktadır.

Türkiye’nin 2 milyon 470 bin adet KOBİ bulunmasına karşın

- İhracatın %59.6’sını,
- İstihdamın %77.8’ini,
- Ödenen maaş ve ücretin %51.5’ini,
- Toplam cironun %64.8’ini,
- Katma değerin %55.5’ini,
-Yatırımların %41.1’ini,
- İthalatın %39.9’unu,

KOBİ’ler gerçekleştirebiliyorlar. Başka bir ifadeyle 2 milyon 470 bin adet firmanın ihracattan aldıkları pay %59.6 iken, 5 bin adet firma ihracatın %39.4’ünü yapmakta. Diğer bir deyişle’ de KOBİ’ler ihracattan yeteri kadar pay alamamaktadırlar. Aynı zamanda yatırımların %41.1’ini yapabilmeleri, katma değerin ise %55.5’ini gerçekleştirebilmektedirler.

Bu durumda diyebiliriz ki Türkiye’nin gelişebilmesi, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi ancak ve ancak KOBİ’leri geliştirmekle mümkün olacaktır.

Nitekim Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 9 maddelik eylem planı incelendiğinde;

1. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı,
2. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı,
3. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim,
4. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı,
5. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı,
6. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı,
7. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı,
8. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı,
9. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı,

ve gerekse Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan 2015-2017 Orta Vadeli Ekonomik Programı incelendiğimizde KOBİ’lerin ana problemlerinin;

- İhracat yapamama,
- Ar-Ge’ye yeteri kadar bütçe ayıramama,
- Kurumsallaşamama,
- Markalaşamama,
- Nakit akışını planlayamama (Tasarruf bilinci),
olduğunu söyleyebiliriz.

KOBİ’lerin bu problemlerini gidermeye yönelik:

a) İhracatı arttırmak için Ekonomi Bakanlığı destek vermektedir.
b) Ar-Ge için TÜBİTAK ve KOSGEB destek vermektedir.
c) Kurumsallaşma ve markalaşama için KOSGEB destek vermektedir.

Bunun yanında KOBİ’lerin nasıl ihracat yapacaklarını bilmedikleri Ar-Ge yapabilmek için neler yapmasını gerektiği bilmedikleri, kurumsallaşabilmek ve markalaşabilmek için neler yapılması gerektiğini bilmedikleri görülmektedir.
Bu durumda www.kobiakademisi.com web sayfası ücretsiz olarak firmaların ihracat kapasitelerini ölçmekte, işletmeleri check-up yapmakta ve ihracat yapabilmesi için neler yapması gerektiğini rapor olarak sunmaktadır. Ayrıca Ar-Ge, kurumsallaşma, markalaşma, satış sonrası hizmetleri gibi konularda KOBİ’yi tam olarak incelemektedir. www.kobiakademisi.com ve sayfası ücretsiz sunduğu bu hizmetler ile hem KOBİ’leri geliştirmekte ve hem de Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sağlamaktadır.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.