5 °C

Yapılanlar yanlış ve artık yeni şeylerin konuşulması gerekiyor

Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serhat Çetin, sektörde yaşananların beklenen gelişmeyi sağlayamadığını belirtti.

Yapılanlar yanlış ve artık yeni şeylerin konuşulması gerekiyor

Yakup SAYAR

İSTANBUL - Sigorta sektöründe yaşanan sorunlar üzerine tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Fiyat odaklı rekabet ile sektörün kaza ve trafik branşına odaklı seyri şirketlerin yeni  retim alanlarına yönelik adımlarını hızlandırdı.

Sektörün önemli oyuncularından olan Güneş Sigorta yeni yılla birlikte altyapı değişikliklerini tamamlayarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünlerle farklılık yaratmayı amaçlıyor. Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serhat Süreyya Çetin, sektörde gelinen nokta düşünüldüğünde sektör gerçeklerinin beklenen gelişmeyi getirmediğini bu nedenle yeni şeylerin konuşulması ve yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Serhat Çetin, sigorta sektörü ve Güneş Sigorta'ya yönelik DÜNYA'ya açıklamalarda bulundu. Güneş Sigorta'nın büyük bir heyecanla altyapı değişikliğine hazırlandığını belirten Çetin, "Sene sonunda yeni programımız olan 'Pusula'nın kullanımına başlayacağız.

Pusula, bizim için sadece poliçe üretmek veya bilgi teknolojileri ile teknolojik altyapımızda gelişmek ve değişmek anlamına gelmiyor. Başlı başına bakış açısı değişimi anlamına da geliyor. Sigorta şirketlerinde genel olarak bilgi işlem programları ve çalışma sistemleri incelendiğinde karşımıza poliçe üretimi, prim üretimi, ciro gibi kriterler çıkıyor. Ama biz yeni sistemimizle birlikte müşterimizi ve bizi müşterimize ulaştıracak kaynağı ön plana çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Çetin, Pusula ile artık ürün tasarımı veya fiyatlama yaparken, sadece mevcut veriler ile değerlendirme yapmayacaklarının altını çizdi. "Müşterilerin isteklerini ve taleplerini çok daha hızlı gerçekleştiriyor olacağız."diyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu program bize çok esnek bir altyapı sağlayacak. Sistemimizle birlikte bir ürünün tasarım ve sunumu yani realize edilmesi sadece 3 gün sürecek. Bu da piyasada müşterilerin taleplerine hızlı cevap vermek ve talebi çok hızlı karşılamak anlamına geliyor ki sonraki aşama da sigortalılara ihtiyaçlar bütününü fark ettirerek bir anlamda talep yaratmak olacaktır. "

'Yeni yılda Güneş'in farkındalığı görülecek'

Sektörün hala kaza ağırlıklı bir üretim yaptığını fakat bunu değiştirmek için hiçbir şey yapılmadığını belirten Çetin, sektör gerçeklerinin beklenen gelişmeyi sağlayamadığını bu nedenle artık yeni şeylerin konuşulması ve yapılması gerektiğini söyledi.

"Herkes farklı branşlardan bahsediyor, ama rutini bozan ve farklı bir ürün ortaya çıkarabilen biz dâhil kimse yok" diyen Çetin şöyle konuştu: "Müşteriye rutin ve standart dışı ürün sunan ve gerçek anlamda müşteri ilişkisi yöneten bir şirket yok. Biz altyapı değişikliğimiz ile zihinlerimizde bir devrim yapmayı planlıyoruz. Artık müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ve komplike ürünler sunmak istiyoruz. Şu andaki sistem bundan çok uzak, ama yılbaşından itibaren sektörün en yeni bilgisayar altyapısını kullanıyor olacağız. Ve bununla da bir adım öne geçeceğimize inanıyoruz."

Hedef, hayatın her alanını sigortalamak

Sektörün gelişimi için müşteriden yola çıkılması gerektiğini hatırlatan Çetin, "Müşterin ihtiyaçları çok önemli. Risk evrenseldir ve insanoğlu hangi coğrafya, hangi inanç, hangi sosyokültürel ortam ve fiziksel şartlara dahil olursa olsun yaşadığı sağlıklı ortamın devamını ve ekonomik-sosyal hayatta güvende olmak ister. Bu nedenle sigorta bir ihtiyaçtır. Hem de önemli bir ihtiyaçtır.

Sigortalı, sigorta ile riski değil ancak riskin yarattığı olumsuz koşulları sigorta şirketine devreder. Sigortalılarımızın tüm risklerinin yaratacağı olumsuz etkileri üstlenmeye, huzur, mutluluk ve güvende olma ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Türk insanın da en az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar kadar güvende olmaya, yani iyi ve eksiksiz sigorta hizmeti almaya hakkı vardır.

Avrupa da en yüksek konut sahiplik oranı ülkemizde. İstatistiklere göre ülke nüfusunun yüzde 61'i kendine ait konutta oturuyor. Üstelik son beş yıla baktığımızda konut sahipliği oranında ciddi bir artış gözlemliyoruz.

Ancak kredi süresi bittikten sonra sigortasını devam ettiren kişi sayısı azalıyor. Bir anlamda bu ters orantıyı şu an piyasada bulunan ürünlerin değiştiremediği ve konutu sadece tuğla, taş ve betondan ibaret gören poliçelerin üretildiği bir gerçek.

Yeni ürünümüz Pratik Ev Sigortası ile diğer konut poliçelerinden farklı olarak sadece bina veya eşyayı sigortalamıyoruz. Biz tasarladığımız bu ürünle tüm sigortalılarımıza evini bir yuva olarak gördüğümüz mesajını veriyoruz. Herkese bir yuvanın huzur ve mutluluğunu bozacak durum ve şartlara karşı isterlerse kendilerini çok uygun bir prim ile güvence altına alabildiğimizi gösteriyoruz.

Bu ekonomik ürünümüz ile sigortalımız eksik sigorta hükümlerine maruz kalmadan, yangın sigortaları kapsamındaki teminat ve 'Konut Yardım Hizmetleri'ne ek olarak 'Ferdi Kaza ve Acil Tedavi Masrafları ile İşsizlik Sigortası' teminatlarını da almış oluyor. Böylece yuva konseptinde hayatın her alanını sigortalamaktan bahsediyor ve bu yaklaşımımızı tüm şirket çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza yayıyoruz" diye konuştu.

Sorumluluk sigortalarında sorun çıkabilir

Sektör olarak şu anda hala öngörülemeyen ve hesaplanamayan kaza ve oto kaza branşının riskini taşıdıklarını ve bunun sektörün en büyük sorunlarından biri olduğuna işaret eden Çetin, "Bunun dışında sorumluluk sigortalarında da beklenen düzeyde üretim ile işe başlanamamış olunması ve piyasada bu branşta portföy derinliğine ulaşılamamış bulunulması önümüzdeki dönemlerde sorun yaratmaya aday bir konudur. En yeni uygulamalardan biri olan hekim sorumluluk sigortalarında da bunu görebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

KOBİ'lere yönelik büyük düşünmek lazım

Sektör olarak KOBİ'lere yönelik yapılacak çok şey olduğunu belirten Serhat Çetin, "KOBİ'lerin bir arada geniş bir alan ve ölçek yarattığı bir gerçek. Bu alandaki devinim çok yüksek. Orta ölçekli veya küçük şirketlerin dahi yurtdışına büyük ihracatlar yaptığını, büyük firmalara pek çok ürün sattıklarını görebiliyoruz. Bizler KOBİ'lerin ihtiyaçlarını sadece görebildiğimiz veya görmek istediğimiz anlamda ele alıyoruz.

Sigorta şirketleri, bu sınırlı bakış açısıyla KOBİ'ler için hazırladıkları poliçe paketi içine bir şeyler koyuyor ve çıkarıyorlar. Ancak bu işletmelerin en önemli ihtiyaçlarının ne olduğu konusunda kimse düşünmüyor" dedi.

"KOBİ'lere sunacağımız ürünlerle yaptığı ticareti geliştirmek ve artı değer katmak gereklidir" diyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda ortaya çıkan en önemli ihtiyacın kredi ve ihracat sigortaları olduğu açıkça görünüyor. Kredi ve ihracat sigortalarını KOBİ'lerin ayaklarına götürebilirsek onları gerçek anlamda destekleyebiliriz. Ancak böylece yatırım ve ticari hacimlerini desteklemiş oluruz.

Tabi ki sigorta tekniği bakımından karşılık bulunamayacak teminatlar olacaktır ama finansman sorunlarında bankalarla denk bir sigorta ilişkisi kurarak çok rahat finansman bulmalarına yardımcı olmamız gerekli. Artık KOBİ'lerin ihracatlarına yönelik ihracat sigortalarını konuşmamız lazım."

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.