28 °C

Yaz saati uygulaması aynen devam edecek

Enerji Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının aynen devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi.

Danıştay'ın sürekli yaz saati uygulamasını durdurma kararına karşın Bakan Albayrak, "Enerji tasarrufu sağlıyoruz, aynı istikamette devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, bu konuda usul ile ilgili düzenleme yapılacağını da belirtti.

Danıştay durdurma kararı vermişti

Yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesi nedeniyle kış aylarında çocuğunu gün ağarmadan okula göndermekten şikayetçi olan bir veli, uygulamaya konu olan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için Danıştay 10. Dairesi'ne başvurdu. Daire, söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Davacı adına avukat Bürgehan Emrağ, karara itiraz etti.

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesi'nin kararını kaldırarak, "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar"ın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda, 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar"ın 1. maddesinde "Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır" hükmüne yer verildiği hatırlatıldı.

Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2. maddesinde "Griniç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" kuralına yer verildiği belirtildi.

Kararda, söz konusu yasa hükmü uyarınca, ülkede esas olarak uygulanması greken saatin anılan yasanın 2. maddesinde düzenlenen kış saati olduğu, bunun istisnasını ise maddenin devamında yer alan "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" yaz saati uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna tanınan yetkinin oluşturduğu vurgulandı.

Bakanlar Kurulu'na bu konuda tanınan yetkinin sınırlı olduğunun altı çizilen kararda, bu yetkinin "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek" ve "bir saati aşmamak şartıyla" kullanılabileceği, süreklilik arzedecek şekilde bir yetki verilmediği kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap
  • Ersin Aras EMO 18 Eylül açıklaması ile kışın yaz saati uygulaması ile fazladan 7 milyar kWsaat enerji tüketildiğini bildirmişti. Bakanlıktan somut, istatistiklerle ispatlanmış analizler ve açıklamalar bekliyoruz. Ben istedim öyle olur değil.