12 °C

Yürütme durduruldu, muayenehaneler kapanmayacak

Danıştay, TTB'nin başvurusunu dikkate aldı, 'tam gün' için Sağlık Bakanlığı'ndan savunma istedi

Yürütme durduruldu, muayenehaneler kapanmayacak

ANKARA - Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar kamu kurumlarındaki hekimlerin muayenehanelerini 30 Temmuz'dan itibaren kapatmalarına ilişkin hükmün yürütmesini durdurdu. Bakanlık, aksi yönde bir karar alınmazsa, ilgili açıklamayı sitesinden kaldıracak.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre 30 Temmuz'dan itibaren üniversite öğretim üyeleri dışındaki kamuda çalışan tüm hekimlerin muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına" ilişkin açıklamasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 5. Dairesi, kamu kurumlarında görev yapan hekimlere 30 Temmuzdan itibaren özel muayenehane açma yasağı getirilmesine ilişkin işlemin Sağlık Bakanlığı'ndan savunma gelinceye kadar yürütmesini durdurdu.

5. Daire, Sağlık Bakanlığı'na savunma için 15 gün süre tanıdı.

Bakanlık, açıklamayı sitesinden kaldıracak

Sağlık Bakanlığı, Danıştay 5. Dairesinin, bakanlığın internet sitesindeki, "kamuda çalışan doktorların 30 Temmuzdan itibaren muayenehane açmalarının mümkün olmadığı" açıklamasıyla ilgili aldığı yürütmeyi durdurma kararı konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen kanunun, Anayasa Mahkemesince kısmen iptal edildiği, bu iptal kararı üzerine Bakanlıkça yapılan 16 Temmuz tarihli basın açıklamasının Türk Tabipler Birliği tarafından dava edilmesi üzerine, Danıştay 5. Dairesince dava konusu basın açıklamasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karar ile esasen icrai bir niteliği bulunmayan ve 16 Temmuz tarihli Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasının yürürlüğünün durdurulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamuda görevli hekimlerin serbest meslek icrasının yasaklanması, dava konusu basın açıklaması ile gerçekleşen bir işlem değildir. Bu konuda, Bakanlığımızca alınmış icrai bir karar bulunmamaktadır. Herhangi bir hekimimiz hakkında yasaklama kararı verilmemiştir. Basın açıklaması da Anayasa Mahkemesinin 'gerekçesi belli olmayan' kararının yorumlanması niteliğindedir.

Danıştay tarafından bu basın açıklamasının yürürlüğü durdurulmuştur. Kararın uygulama süresi içerisinde de Danıştayca aksi yönde bir karar verilmez ise Bakanlığımızca yargı kararı uygulanarak internet sitesinden davaya konu olan açıklama kaldırılacaktır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.