'Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruyoruz'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının desteğiyle ASO’da “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi”nin hizmete açılacağını bildirdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ÖZÜM ÖRS / ÇANAKKALE

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, hem yargıda iş yükünü azaltacak, hem de alternatif bir sorun çözüm yöntemi olarak işadamları arasındaki sorunların daha kısa sürede ve dostça çözümüne katkı sağlayacak” dedi. 

ASO’nun Çanakkale’de gerçekleştirilen Meslek Komiteleri toplantısında konuşan Özdebir, ekonominin patinaj yaptığını, bu sebeple kişi başına düşen gelirin yerinde saydığını ifade etti. Özdebir, “1980 yılında dünya gelirinin yüzde 1.2’sini üretiyorduk. Bu oran sürekli artarak 1987’de yüzde 1.4 oldu. Bu artışta 1980’li yıllarda ekonominin dışa açılmasının ve yapılan reformların etkisi inkâr edilemez. Ancak, 2014 yılına geldiğimizde dünya gelirindeki payımız hâlâ yüzde 1.4. Dünyada 2013 yılında 18.3 trilyon dolar ihracat yapıldı. 152 milyar dolar ile Türkiye’nin payı binde 8. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 1980 yılında dünyanın en büyük 20’nci ekonomisiydi. Sıralamadaki yerimiz, yine o yıllardaki reformlar ve yapısal dönüşüm sayesinde 1990 yılında 15’inciliğe yükseldi. 2014 yılında ise 18’inciyiz. Biz büyürken, dünya yerinde durmuyor, o da büyüyor” diye konuştu. 

Bu eğitim sistemiyle yenilikçi ürünler mümkün değil

Özdebir, Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması gerektiğini, bunun da ancak katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler ihraç ederek yapılabileceğini ifade etti. Özdebir, “Ancak, ileri teknoloji ürünlerin ihracatımız içindeki payı yüzde 3. Bu oranı ancak Ar-Ge yatırımlarını artırarak, inovasyon yaparak gerçekleştirebiliriz. Ancak, inovasyon yapabilmek için öncelikle, girişimcilerimizin inovasyon becerilerinin gelişmesi, beşeri sermayemizin ileri teknoloji üretebilir seviyeye gelmesi lazım. Ancak bu konuda hâlâ çok zayıfız. Ülke olarak çok fazla bir yer altı zenginliğine sahip değiliz. En önemli hazinemiz genç nüfus. Fakat, okuduğunu anlama becerilerinde bile yüzde 2’lerdeyiz. Nasıl yenilikçi ürünler üreteceğiz? Bugünkü eğitim sistemimizle bunu başaramayız” dedi. 

‘Uyuşmazlıklar bir günde çözülebilecek’

 ASO’da, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın desteğiyle “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi”nin hizmete açılacağını aktaran Özdebir, şunları söyledi: “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, hem yargıda iş yükünü azaltacak, hem de alternatif bir sorun çözüm yöntemi olarak işadamları arasındaki sorunların daha kısa sürede ve dostça çözümüne katkı sağlayacaktır. Tahkim ve arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıklarda, mahkeme dışında kanun ve yönetmeliklerle güvence altına alınmış bir sistemdir. Üyelerimizin, ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarını önlemeyi amaçlayarak açtığımız bu merkezimizde uzun süren uyuşmazlıklar bir günde çözülebilecektir.” 

Otomotiv işçileriyle başlayan ve MESS ile Türk Metal Sendikasına tepki olarak gelişen olayların Ankara’ya da sıçradığını ifade eden Özdebir, “İşçiler daha önceki sendika temsilcilerini ve sendikayı devre dışı bırakıyorlar. Karşınızda bir kurumsal yapı olmadığı için idare edilmesi oldukça zor bir durum. işçi-işveren ilişkileri açısından çok sıkıntılıyız” dedi.

Öztatar: 10 bin liraya kadar olan davalara da bakacak

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuk sistemi hakkında bilgi verdi. İşçi ve işverenin bir araya gelerek sorunlarını artık arabulucuyla çözülebileceğini belirten Öztatar, “Yapılacak mevzuat değişikliğiyle, miktarı 10 bin liraya kadar olan davalar, tüketici davaları, iş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemiyle çözülmesi amaçlanıyor” dedi. Öztatar, zorunlu arabuluculuk sistemine geçildiğinde devletin 1.2 milyar euro kar sağlayacağını kaydetti. Öztatar, arabuluculuk sistemin dava yoluna göre daha ekonomik olduğunu söyleyerek, “Harç, tanık ve keşif ücreti, bilirkişi gibi ücretler ödenmiyor. Arabulucuya sadece arabuluculuk ücreti ödeniyor” dedi.

Başarı oranı yüzde 98

Arabuluculuk sisteminde kararları işçi ve işverenin birlikte verdiğini aktaran Öztatar, şu anda 2 bin arabulucunun olduğunu, 4 bin kişinin de arabuluculuk eğitimi aldığın ifade etti. Öztatar, son bir yılda 420 arabuluculuk uygulaması yapıldığını, başarı oranının da yüzde 98 olduğunu belirtti. Öztatar, arabulucunun kararı empoze edemeyeceğini dile getirerek, “Ancak tarafların menfaatlere ulaşmasını sağlayabilir” dedi.

Protokol imzalandı

Konuşmaların ardından, ASO Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi kuruluş protokolü imza töreni gerçekleşti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Mehmet Uyar, Girişimci Bilgi Sistemi hakkında bilgi verdi.

Bu konularda ilginizi çekebilir