Erken mesai işverenden destek

Enerji Bakanı'nın yeniden gündeme getirdiği erken mesai MÜSİAD, TUSKON, TİM gibi işdünyası temsilcilerinden enerji tasarrufu getireceği belirtilerek destek görüyor. KESK ise erken mesaiye şiddetle karşı çıkıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet FİLOĞLU

İSTANBUL - Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın gündeme getirdiği erken mesai uygulamasına işverenlerden destek gelirken, işçi kesimi karşı çıkıyor. MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Biz MÜSİAD'da mesaiye zaten 06.30'da başlıyoruz. Bunun da oldukça yararını görüyoruz" derken, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, AB ve ABD gibi ülkeleri örnek göstererek, Türkiye'nin mesainin geç başlamasından dolayı önemli bir enerji kaybı yaşandığını savundu. Kamunun cumartesi günü çalışmasının verimsiz olabileceğini söyleyen Meral, "Eğer kamuya tekrar cumartesi mesaisi gelecekse, sadece ihtiyaç olan kurumlara gelmeli" dedi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de erken mesainin özel sektör için de uygulanmasını istedi.
Kamu çalışanlarının temsilcisi KESK ise erken mesaiye şiddetle karşı çıkıyor. Erken mesainin gerekçesi olarak gösterilen elektrik tasarrufunun asıl sebebi olarak kaçağı gösteren KESK Başkanı Lami Özgen, "Elektrik tasarrufunu bahane ederek, memurlar daha çok çalıştırmak istiyorlar. Haftada 40 saatlik mesaiyi yıllar süren mücadelemizle kazandık. Bundan geri adım atılmasını kabul etmeyiz" diyor.

Özel sektör de erken başlasın

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi

Erken mesainin uygulandığı birçok ülkede bunun yararları görülüyor. Ancak bu kamuyla sınırlı olmamalı. Mesela Almanya'da özel sektör de mesaiye erken başlıyor. Türkiye'de de özel sektör işe erken başlarsa hafta içi iş çıkışlarında, kamuyla olan işlerini işten izin almadan halledebilirler. Bu bakımdan erken mesaiyi destekliyorum. Kamuda cumartesi günü çalışma konusu ise daha çok tartışılmalı. Bugün özel sektörde cumartesi çalışma olmasına rağmen birçok firmada çalışanların hafta içi mesailerine birer saat eklenerek, çalışanlara cumartesi günü izin veriliyor. Bu yüzden gerçekten gerekli mi, bu iyi düşünülmeli.

Haklarımızı koruyacağız

KESK Başkanı Lami Özgen

Bu ülkede elektrikten kaynaklı bir sorun varsa bunu gidermenin yolu başta sanayi kesimindeki elektrik kaçaklarını önlemektir. Bu önlendiğinde açık ortadan kalkacaktır. Bunun erken mesai ile ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. Asıl amaç kamuda fazla mesaiyi öne çıkarmak. Bugünkü çalışma saatlerini yıllar süren mücadele sonucu elde ettik. Gün ışığına bağlı olarak ya da başka gerekçelerle bu süreyi artırmak çalışma yaşamı ve ilişkileri bakımından kabul edilemez. Aynı zamanda Türkiye'deki çalışma yaşamı ve ilişkileri buna uygun değildir. Büyük metropollerde çalışma yaşamını saat 6'da başlatamazsınız. Kamu çalışanları, kamu hizmeti veriyor. Saat 6'da kamusal hizmeti almaya gelen kaç vatandaş olacak ya da bu hizmeti almaya imkanı olacak.
Cumartesi günü çalışma da kabul edilebilir değil. Bu haftalık çalışma saatlerini artıracaktır. Hiçbir iktidar keyfi bir şekilde kamu çalışanlarını cumartesi günü çalışmayı kendinde hak göremez.

Erken başlıyoruz, verimini alıyoruz

MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan

Biz zaten mesaiye 6.30'da başlıyoruz. Bunun da oldukça yararını görüyoruz. İstanbul gibi şehirde trafikten kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca güne erken başlayınca gün içinde de daha verimli oluyoruz. 8 saatlik bir mesainin ardından işten çıkınca da başka işlerimiz varsa onları halledebiliyoruz. Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak konu için bir şey söylemek için erken. Kamunun mesaiye erken başlama kararı alması durumunda bile şirketler yine de kendi düzenlemelerini yapacaktır. Benim şirketimde de cumartesi günü yarım gün mesai yapıyoruz. Ancak diğerleri için bir şey söyleyemem, herkes kendine en uygun programı yapacaktır.
 
Gelişmiş ülkeler mesaiye erken başlıyor

TUSKON Başkanı Rızanur Meral

Bugün Amerika'da, Avrupa'da pek çok ülke mesaiye erken başlayıp, erken paydos yapıyor. Bu hem gün ışığından daha fazla yararlanılmasını hem de insanların gün içinde kendilerine ait daha fazla vaktin olmasını sağlıyor. Bence Türkiye'nin de bu sisteme geçmesi gerekiyor. Bu şekilde Türkiye için çok önemli olan enerji tüketiminde de bir azalma olacaktır. Bu yüzden erken mesaiyi destekliyorum. Kamunun cumartesi günü çalışması da finans sektörü dışında özel sektörü etkilemez çünkü özel sektör zaten cumartesi çalışıyor. Kamunun cumartesi yarım gün çalışmasının gerçekten gerekli olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü o kurumları yarım gün için açmak, çalışanları orya götürmek büyük bir maliyet aslında. O kurumların cumartesi yarım gün açılmasının getireceği verimin masrafları karşılayıp karşılamayacağı iyi tartışılmalı. Belki de tüm kamu yerine bazı kurumların açılması gündeme gelebilir. Mesela gümrükler için böyle bir karar alınırsa dış ticaretle uğraşanlar açısından olumlu olur.

Hafta sonu çalışma verimi yüzde 20 düşürür

Deloitte Türkiye CEO'su Hüseyin Gürer

Kamunun hafta sonu yarım gün çalışmasıyla kesinlikle istenilen verim sağlanamaz. Yapılan araştırmalara göre, hafta sonu çalışanların hafta içindeki verimleri yüzde 20 azalıyor. Çalışandan yarım gün daha fazla faydalanmaya çalışmakla önünüzdeki haftanın performansını düşürecekse yersiz hatta zararlı bir uygulama olur. Erken mesai ise olumlu bir uygulama. ABD'de böyle bir uygulama var. Orada bazı şirketler mesaiye saat 5'te başlarlar. Bizim denetçi arkadaşlar da onlara ayak uydurarak öyle çalışıyorlar. Dünyanın birçok yerinde böyle bir uygulama var. Böyle uygulamaların trafiğin düzenli akması, elektrik tasarrufu ve çalışanların akşam aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi gibi avantajları var.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir