KOBİ’lerde işletme koçluğu dönemi

KOBİ’ler, işletme koçlarıyla çalışarak süreçlerini sorguluyor ve değişime daha kolay adapte olabilecekleri çözümleri araştırıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kurumsal yaşamın giderek artan verimlilik stresi, KOBİ’lerin de değişimini zorunlu hale getiriyor. Türkiye’de genellikle patron şirketleri olarak yapılanan KOBİ’ler, işletme koçlarıyla çalışarak süreçlerini sorguluyor ve değişime daha kolay adapte olabilecekleri çözümleri araştırıyor.

SenkronCoach İşletme Koçu Işık Şerifsoy, KOBİ’lerin kurumsallaşma ve süreç iyileştirme faaliyetlerinin, patronun zihin değişikliği ile mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Şerifsoy, “KOBİ”lerin kurumsal atmosferleri patronun/patronların tutumlarıyla şekilleniyor. Her bir süreci tanımlasanız ve mükemmel bir proses takip sistemi kursanız dahi zihinsel değişim olmadan, kurumsal gelişim söz konusunu olmuyor.” dedi.

Patronun önceliği “gerçeklik”

Küçük ve orta ölçekli şirketleri de ayrı ayrı değerlendiren Işık Şerifsoy, küçük işletmelerde hem zihinsel hem kurumsal değişimin daha hızlı olduğuna işaret ediyor. Küçük işletmelerde, eş zamanlı olarak hem yöneticiye, hem de ekiplere verilen koçluk programları, iki tarafın hizalanması ile ilgili daha hızlı sonuç alınmasını sağlıyor. İşletme koçu sayesinde büyük resmi ve resmin içindeki kendi rolünü daha net görebilen patron, somut sonuçlar almaya başladığında zihinsel değişim de hızlanıyor.

İşletme koçluğunda güvenin esas olduğuna dikkat çeken Şerifsoy, ekonomik koşulların ve rekabetin, patron gündemini hayatta kalma mücadelesine çevirdiğini ifade ediyor. “Burada koçun görevi, yönetimin önceliklerini doğru anlamak ve çalışma programını da bu önceliklere göre yapmak. Hiç bir patron, ağır ekonomik koşullar altında, soyut iyileşme önerilerine öncelik vermiyor. Karlılığa, verimliliğe ve hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Yapılması gereken, bu önceliği onunla paylaşmak ve ekibi de bu bakış açısına taşımak.”

Küçük ölçekli işletmelerde işletme koçluğunun kısa vadede olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çeken Şerifsoy, patronların çok küçük dokunuşlarla işletmeyi bir adım ileriye taşımalarının mümkün olduğunu savunuyor. Küçük ölçekli işletmelerde, süreçlerin daha sade olması, çalışan sayısının ve iş hacminin düşük oluşu, değişimi ve gelişimi hızlandırdığını ifade ediyor. Burada kilit nokta, patronun değişimle ve çalışan performansının artmasıyla gelecek verimliliğe ikna olması.

Orta ölçekli işletmelerde değişim direnci yüksek

Orta ölçekli işletmelerde, çalışan sayısı, iş hacmi ve süreç yoğunluğuna bağlı olarak değişimin zaman aldığını ifade eden Şerifsoy, “Büyüme sancısının sürekliliği, orta ölçekli işletmelerde sürece odaklı bir koçluk yaklaşımı gerektiriyor. Burada patron veya patronlar, kurumsallaşma zorunluluğunu hissediyor ama artan ekonomik zorluklar karşısında, günlük tedbirler ve stratejisiz adımlarla ilerliyorlar. Stratejiyi önceliklendirerek sonuca ulaşmak daha doğru bir yöntem.”

Işık Şerifsoy, işletme koçluğu adımlarını, yönetimin stratejiyi oluşturması, yönetmesi, ekibin potansiyelini doğru değerlendirip performansı yükseltmesi olarak özetliyor.

Şerifsoy, KOBİ’lerin özellikle zor ekonomik koşullar altında iken günlük kararlara değil, daha orta ve uzun vadeli adımlara odaklanmasını öneriyor.

Etiketler