Engelli işçi sigorta prim desteğinde ne değişti?

YORUM İNCELEME
YORUM İNCELEME YORUM İNCELEME

 

Ahmet Metin AYSOY / SGK E. Başmüfettiş

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun engelli istihdamını düzenleyen 30. maddesinde, 19.2.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik, yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 

Ne değişti? 

50’den az işçi çalıştırdığı için engelli işçi çalıştırmak zorunda olmayan işveren, engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplan işveren hissesi sigorta priminin yarısı üzerinden teşvikten yararlanıyordu. Değişiklikle’’ tamamından’’ faydalanılacak. 50’den fazla işçi çalıştıran işveren, kontenjan (%3) fazlası engelli işçi çalıştırdığı durumda, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesi sigorta priminin yarısı tutarında teşvikten yararlanıyordu. Değişiklikle ‘’ tamamından’’ faydalanılacak. 

Ne zaman ve nasıl uygulanacak? 

Mart /2014 aylık prim ve hizmet belgesinden başlayarak, 14857 Kanun numarası seçilmek suretiyle, çalışma gücündeki kayıp oranı en az %40 olan engelli sigortalı için, e-Bildirge ekranlarında yer alan, “Engelli Teşvik Yönetimi” programı kullanılarak, söz konusu teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır. 

5 puanlık prim desteği ile engelli prim desteği birlikte nasıl uygulanacak? 

50’den az işçi çalıştırılan bir iş yerinde, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında çalışan 1 özürlü sigortalının olduğunu varsayalım. Bu özürlü sigortalıdan dolayı Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarının 2 bin TL olduğu varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Bu durumda, 2.000 X 5 / 100 = 100 TL beş puanlık prim desteği kapsamında Hazine’ce karşılanacak tutar olacaktır. Ardından, 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde öngörülen destekten yararlanılacak olan tutar hesaplanacaktır. Bu hesaplama sırasında, 4857 sayılı Kanun’un 30. mad.de öngörülen destekten prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ve işveren hissesi kadar yararlanılacağı dikkate alınacaktır. Ardından, %20.5 olan işveren hissesinden yararlanılmış olan 5 puan düşülecektir. Bu durumda, (1.1.2014 –30.6.2014 tarihleri arası sigorta primine esas kazanç alt sınırı: 1.071.00 TL) 1.071.00 X 15.5 / 100 = 166.00 TL, 4857 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde belirtilen engelli prim teşviki kapsamında Hazine’ce karşılanacak tutar olacaktır. Beş puanlık teşvik+ Engelli Teşvik = 266.00 TL

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
10 yıl sonra ilk kez… 22 Aralık 2014
Petrol neyi işaret ediyor? 03 Aralık 2014