Mükellefler dikkat! Vergide elektronik tebligat sorunları can yakıyor

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

Danıştay 7. Dairesi'nin Esas: 2022/87, Karar: 2022/646 sayılı ve 21.02.2022 tarihli kararında, idarece re’sen mükellefiyeti kapatılan bir mükellefin açık kalan e tebligat adresine yapılan tebligat geçerli sayılmış ve yapılan tarhiyat onanmıştır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 22.09.2021 tarih ve E:2021/2 K:2021/4 sayılı kararıyla, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin olarak muhatabın elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen telefon numarasına ve/veya e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verilmiş ve Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılığın bu karar doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği'nin konuyu düzenleyen tebliğin hak arama hürriyetini kısıtladığı gerekçesi (ve başka hukuki gerekçe ve hususlara değinerek) ile tebliğin iptali için açtığı davada da talep reddedilmişti (Danıştay VDDKK,Esas No: 2017/618 Karar No: 2017/521).

Yargı kararlarının yerindeliğini bir yana koyuyor ve tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum.

Mali İdare yargı kararlarının da desteği ile sorunlara bigane kalamaz. Kamu görevinin vatandaşlara sorun yaratmadan yürütülmesi ve oluşacak sorunların çözümü de İdarenin görev ve yükümlülüğüdür.

Sorunun boyutları

Elimde bir istatistiki veri yok.

Kişisel gözlem ve karşılaştığım yargı kararlarını dikkate aldığımda, çok sayıda mükellefin elektronik tebligatları zamanında fark etmemeleri nedeniyle dava sürelerini kaçırdıkları ve büyük problemlerle karşı karşıya kaldıkları sonucuna varıyorum.

Mali İdare araştırırsa daha sağlıklı verilere erişerek görecektir.

TÜRMOB’la istişare edilmeli

Uygulamadan gördüğüm kadarıyla büyük bir mükellef grubunun elektronik tebligatları, bu mükellef grubunun defter ve belgelerini de tutan SMMM’lerce takip edilmekte ve çeşitli nedenlerle tebligat kazaları yaşanmaktadır.

Başlangıç olarak TÜRMOB’la da görüşerek, sorunun teşhisi, çeşitleri, çözüm yolları konularında fikir teatisinde bulunulması faydalı olacaktır.

Acilen farklı muamele yapılması gereken mükellef grubu

Mali İdare en azından aşağıda listeleyeceğimiz mükellef grupları ve durumları için acilen farklı muamele izlemelidir. Aklımıza ilk etapta gelenler, eminiz ki Mali İdare daha kapsayıcı bir benzer mükellef grubu listesi tespit edecektir.

1. Sonucu özel esaslara alınma olabilecek cevaplanmamış bilgi isteme yazıları.

2.Sms ve e postalarını hiç ya da uzunca bir süredir açmamış mükellefler.

3.E tebligatları birden fazla keredir açılmayan mükellefler.

4.Belirli bir büyüklüğün üzerindeki e tebligatlar.

5.Birleşme,bölünme,devir,nev'i değişikliği yapmış olan, işi terk etmiş, tasfiye olmuş mükellefler ( e tebligat adreslerinin iptali düzenli yapılıyor mu? )

Kamu spotu yoluyla mükelleflerin uyarılmaları

Mükellefler bu konuda oluşan örneklerden hareketle kamu spotu yolu dahil, mali idare ile yüz yüze geldiği her işlemde e tebligatlarına düzenli bakmaları konusunda uyarılmalıdır.

Haftada bir düzenli kontrol edin

Öncelikle e tebligat adresinizi haftada bir mutlaka kontrol edin. Şirketlerde bu sorumluluk için birden fazla sorumlu tayin edin. İşten ayrılma, görev değişikliği durumlarında bu kontrol görevinin de devredilmesini sağlayın. Vergi dairesinden sms veya maille de uyarı gelmiyorsa daire ile irtibata geçip verilen adresleri kontrol edin.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar