23 °C

KGF olarak ihracatçımızın yanındayız ve en büyük destekçisiyiz

KGF Genel Müdürü Gergerli: Küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek, milli gelirimizi yükseltmek ve kalkınma rampasında hızlanmak için ihracatta da önde olmak gerekmektedir...

KGF olarak ihracatçımızın yanındayız ve en büyük destekçisiyiz

İsmet GERGERLİ
KGF Genel Müdürü

Küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmek, milli gelirimizi yükseltmek ve kalkınma rampasında hızlanmak için ihracatta da önde olmak gerekmektedir. Bu sebeple devletimize ve yatırımcılarımıza çok büyük iş düşmektedir. İhracat önemlidir. Çünkü;

● İthalat ile kaybettiğimiz paranın bir kısmını geri almamız mümkün olur böylece milli gelirimiz artar.
● Üretici pazar payını artırır. Bu sayede tam kapasite çalışır ve yeni yatırımlar gerçekleştirir. Yeni yatırım yeni istihdam kapıları demek. İstihdam oluşturmak hem maddi hem manevi kazanç getirir. Burada kazançlı bir döngü vardır. İhracat sayesinde devlet kazanır, devlet yatırımcıyı teşvik eder, yatırımcı istihdam oluşturur ve piyasada para akışı hızlanır. Bu yararlı dönüşümde, dönüşümün debisini arttırmak ülke menfaati açısından çok önemlidir.
● İhracat sayesinde üretici, mecburen bazı yönlere ve çalışmalara itilir. Öncelikle pazar payının genişletilmesine fırsat verir.
● Üretici artan pazar payı neticesinde kapasiteyi artırıcı önlemler alır, yeni yatırımlar yapar.
● Üreticinin iç pazara olan bağımlılığı azalır. Dönemsel ya da mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmez.
● Dış pazardaki ürünlerin standartları ve ürün ihtiyaçları farklılık göstereceği için mecburen Ar-Ge çalışmalarına yönelir ve böylece sektörel olarak teknolojide know-how düzeyinde gelişmeler sağlanır.

Bu ve bunun gibi etkenler ihracatı ülkemizde zorunlu hale getirmiştir. Ülke olarak büyümek ve gelişmek istiyorsak devlet ve yatırımcı olarak ihracatın önünü açmalıyız. Bir ülkede toplam hâsıla içinde ihracat gelirlerinin payı büyükse, ihracat gelirindeki herhangi bir dalgalanma toplam hasılayı büyük oranda etkileyecektir. Bu sorunun çözümü için ülkelerin istikrarlı, sürdürülebilir bir ihracata gereksinimleri vardır. Sürdürülebilir bir ihracat gerçekleştirmek için ülkedeki firmaların üretimlerini devamlı olarak yapması, ürün kalitesinde devamlılığının sağlanması, seçilen pazarlara o ülkenin bünyesine uygun fiyatlarla ürün verilmesi gerekmekte ve tüm bunlar için ihracatçının finansmana erişimindeki sistematik engeller ortadan kaldırılmalıdır. İhracatçıların finansmana erişimde karşılarına çıkan en büyük sorunlardan biri ise şüphesiz teminat yetersizliğidir.

Tüm işletmeler gibi ihracatçılarımız da aklındaki iş fikrini hayata geçirmek, mevcut faaliyetini genişletmek gibi ülkenin ekonomisini büyüten, dış ticaret hacmini arttıran çalışmaları için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Kimi işletmeler bu ihtiyacı mevcut sermayeleri ile karşılayabiliyorken önemli bir kısmı da en yaygın işletme dışı finansman kaynağı olan bankalara yönelmektedir. Fakat çoğu zaman işletmeler finansmana erişim için bankaların talep ettiği teminat niteliğindeki varlıkları sağlayamayınca ihracatın ve dolayısıyla ülke ekonomisinin büyümesi sekteye uğramaktadır. Finansmana erişimdeki teminat kaynaklı engellerin kaldırılmasının yolu ise dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi kredi kefalet kurumlarından geçmektedir. Türkiye'deki tek kredi kefalet yapılanması olan Kredi Garanti Fonu olarak sunduğumuz Hazine Müsteşarlığı kaynaklı kefalet sisteminde ihracatçılar için ayrı bir fasıl bulunmaktadır. Son düzenlemelerle birlikte daha çok ihracatçıya daha hızlı ve daha fazla kefalet sağlanması da mümkün hale gelmiştir.

İhracatçılarımıza sunduğumuz destekleri ilk ağızdan ihracatçılarımıza anlatmak, onların sorularını dinleyip çözümler sunabilmek için Eximbank Genel Müdürü dostum Adnan Yıldırım ile kısa sürede on ilimizi karış karış gezdik. Bu toplantılara nisan ayında da devam edeceğiz. Hedefimiz ihracatçılarımızı doğru finansman yöntemlerine yönelmelerini sağlayarak işletme risklerini en aza indirgemek.

İhracatın ülkemizin 2023 hedefl erine ulaşmasındaki öneminin bilinciyle KGF olarak her zaman ihracatçımızın yanındayız ve en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap