Hitit Uygarlığı’nın izinde bir adam

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 10 Aralık’a kadar devam edecek olan “Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri” başlıklı sergiyle, ünlü İngiliz arkeoloğun Hititler üzerine çalışmalarını gözler önüne seriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), ünlü İngiliz arkeolog John Garstang’ın Hitit Uygarlığı’nın izinde Anadolu’da gerçekleştirdiği çalışmaları yeni bir sergiyle gözler önüne seriyor. “Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri” başlıklı sergi, 10 Aralık’a kadar ziyaret edilebiliyor. 

Liverpool Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ve Garstang Arkeoloji Müzesi arşivinden derlenen fotoğraf ve tarihi belgelerin yer aldığı serginin küratörlüğünü yine Liverpool Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Alan M. Greaves üstleniyor. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'ndeki “Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri” sergisinde Prof. John Garstang’in Türkiye’de 1907 yılında başladığı “Anadolu Yüzey Araştırması” sırasında çektiği fotoğraflar temel alınıyor. Ünlü İngiliz arkeologJohn Garstang, Gaziantep yakınlarındaki Sakçagözü’nde 1908 ve 1911’de olmak üzere iki kez yaptığı kazılarda günümüzde Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen taş kabartmaları günışığına çıkardı. 

İmparatorluğun büyüklüğünü fotoğraflarla belgeledi

Garstang’ın Anadolu ve Kuzey Suriye yüzey araştırmalarında çektiği fotoğrafları ilk kez eski Hitit İmparatorluğu’nun büyüklüğünün tespit edilmesine katkı sağlamıştı. 

Ankara’dan Halep’e izlediği yol boyunca ziyaret ettiği sit alanlarındaki diğer arkeolojik eserleri de belgeleyerek kapsamlı bir arşiv oluşturan Garstang’in fotoğrafları Geç Osmanlı Dönemi’de arkeolojik kazı alanlarının, peyzajının ve bölge insanlarının önemli bir kaydını oluşturuyor. 

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (BIAA) kurucususu olup ölümüne kadar 8 yıl boyunca direktörlüğünü yapan John Garstang’ın kazı defterleri, izin yazışmaları ve ilginç anekdotlarını içeren şahsi notları BIAA Arşivi’nden seçilerek “Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri” sergisine dahil edildi. Liverpool Üniversitesi’nin 5 yıl boyunca yürüttüğü çalışma ve araştırmaların sonucunda dijitalleştirdiği cam negatifl erden ve albümlerden seçilen fotoğrafl arın yer aldığı "Anadolu'da John Garstang'ın Ayak İzleri" sergisi, tarih meraklıları için önemli bir arşivi ilk defa gözler önüne seriyor. 

Bir de katalog yayınlandı 

Burçak Madran yönetimindeki Tetrazon Müze ve Sergi prodüksiyon ekibi tarafından tasarlanan sergi, ziyaretçileri Anadolu’da Garstang’in izini sürmeye davet ediyor. Garstang’ın hayatı, Anadolu’daki yolculuğu, Hitit Uygarlığı araştırmalarına katkısı ve BIAA’in kuruluş sürecini detaylı inceleyen makalelerin yer aldığı katalog ise sergiyle eşzamanlı olarak yayımlanıyor.

Sergi küratörü de Anadolu’yu yakından tanıyor

"Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri” sergisinin küratörü olan Alan M. Greaves, Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölü mü öğretim ü yesi. 1992’den beri Tü rkiye arkeolojisi için çalışan Greaves; Miletos, Aphrodisias ve Oylumhöyü kazı alanlarında çalıştı ve halen Çaltılar Arkeoloji Projesi’nin direktörü (www. sace.ac.uk/lycia). Geçmişte Fethiye Mü zesi’nde, bir Tü rkiye-AB ortak projesi kapsamında, toplum eğitimi yoluyla Muğla’daki arkeolojik alanlarda yağmalamanın önü ne geçmek için yapılan bir çalışmada görev alan Greaves, 2006’da Alexandra Fletcher ile beraber British Museum’da “Transanatolia: Connecting East and West in the Archaeology of Turkey” başlıklı uluslararası bir konferans düzenledi. Konferans bildirileri BIAA tarafından 2007 yılında yayımlandı. Yazarın Tü rkiye arkeolojisi ü zerine iki kitabı var: “Miletos: A History” (Miletos: Bir Tarih, 2002) ve “The Land of Ionia” (İonia Ülkesi, 2010). İlk kitabın Tü rkçe çevirisi Homer Kitabevi tarafından yayınlandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir