16 °C

'Nutuk' yabancı dillere çevrilip bastırılacak

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk'ün "Nutuk"unu yaygın kullanılan dillere tercümesini yapıp bastıracak.

'Nutuk' yabancı dillere çevrilip bastırılacak

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk'ün "Nutuk"unu yaygın kullanılan dillere tercümesini yapıp bastıracak.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında, merkezin 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planına göre hedefleri yer alıyor.

Kitapçıkta, bu hedefler şöyle sıralandı:

Atatürk'ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılapları ile Türkiye tarihini ilgilendiren konularda her yıl 5 proje desteklenecek, bilimsel ve stratejik araştırmalar yapılacak.

 Atatürk'ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılapları ile Türkiye tarihini ilgilendiren konularda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenlerden 10'una araştırma bursu verilecek, bunun yanında öğrenci ve araştırmacılar ödüllerle teşvik edilecek. Basılı ve görsel kurum yayınlarının sayısı artırılarak plan dönemi içinde 125 yayın yapılacak ve bu yayınların daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

Atatürk, Atatürkçü düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişim sürecinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla mevcut yayınlardan her yıl 4 adedi yabancı dillerde yayınlanacak, Atatürk'ün "Nutuk'u yaygın kullanılan dillere tercümesi yapılıp basılacak.

Yurt içi veya yurt dışında, Atatürk, Atatürkçü düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve ve gelişim sürecinin tanıtılmasına katkı yapacak bilimsel ve kültürel etkinliklere katılım ve destek sağlanacak.

Kurum kütüphanesi ve Atatürk arşivi, kaynak niteliğindeki bilgi ve belgelerle zenginleştirilecek ve bunlara erişim kolaylaştırılacak, teknolojik altpyapı ve donanım geliştirilecek ve e-devlet kapsamındaki uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Merkezin insan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimliliği artırılacak.

Atatürk Araştırma Merkezi için dünya arşivlerinden toplanan Atatürk ile ilgili belgelerin yayına hazırlanması gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Yorumlar

  • İlker sütken Türk milletinin bölünmez bir vatan fikrine inanç duyması, bunu ortadan kaldırmak isteyen bazı güçlere karşı, birlikte fikir birliği sağlaması, birlikte ülke bütünlüğünü korumak için eylem birliği içersinde olması gereklidir. Vatanın bütünlüğünün, bölünmezliğinin her şeyin üzerinde tutulması, milli vatan şuurları içersinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin sonsuza dek yaşatılabilmesi için de Nutuk okumanın önemli olduğu kanaatindeyim. Kaynak: http://www.wikisitesi.com/ataturkun-butunleyici-ilkeleri-ve-aciklamalari.html

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.