18 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27749

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 62)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/82)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/83)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/84)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/85)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/86)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/87)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/88)

—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2010/89)

 

KURUL KARARI

—  KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023) ile İlgili 25/10/2010 Tarihli ve 2010/34 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.