10 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27933

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1762    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2011/1768    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

 

YÖNETMELİKLER

—  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)

—  Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

—  Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.