15 °C

Resmi Gazete

SAYI: 26954

Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

5795   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2008/13894   Türkiye Cumhuriyeti ile Marshall Adaları Arasında İmzalanan “Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/13916   Türkiye Cumhuriyeti ile Cook Adaları Arasında İmzalanan “Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/13947   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2008-2010 Dönemine İlişkin Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2008/13953   Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan “2004 ve 2005 Yılları Türkiye Ulusal Programı Finansman Anlaşmaları’na Dair Ek Belgeler”in Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/13915   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2008/13979   Yaş Çay Üreticilerine 2008Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ali BİRİNCİ’nin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım,Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

—  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 385)

—   İşalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/25)

—  İşalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/27)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap