13 °C

Resmi Gazete

SAYI: 26975

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik

—   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—   Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 386)

—   Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap