12 °C

Resmi Gazete'de bugün

Sayı: 27662

Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 YÖNETMELİKLER

—  Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT)

—  Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 TEBLİĞLER

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 274)

—  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010/10)

—  Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

—  Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/55)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/56)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/57)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/58)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/59)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/19)

—  Antalya Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği, Doğu Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2010/10)

 YARGI BÖLÜMÜ

 YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.