Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Mersin’de kuruldu

Dünya ile rekabet edebilen yerli bir sanayi oluşumu düşüncesiyle kurulan Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) sektörde güç birliği sağlamayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DASSAD’ın tedarik kuruluşları ile imalatçılar arasında köprü kurmak, bölgesel üreticiler arasında iş birliğini pekiştirmek yurtiçi ve yurtdışı platformlarda sektör firmalarının yerini almasına katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyleyen DASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, “Sektörde yer alan firmalarımız arasında bir güç birliği sağlayacağız.

Bünyelerimizde geliştirdiğimiz ya da çözüm ortağı olarak dâhil olacağımız projeler ile sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin tanınırlık ve bilinirliklerini artırmak için destek olacağız. DASSAD, Türkiye’de faaliyet gösteren diğer savunma sanayi dernekleri, birçok STK, kamu kurum ve kuruluşları ile tam bir eşgüdüm içinde çalışacak, inovasyon odaklı projeler üretecek, yerli ve millî savunma sanayi ilkesi doğrultusunda hareket ederek, ülkemizin gözbebeği bir STK olacaktır.

Bunun haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm üyelerimiz ve diğer paydaşlarımızla azimli adımlarla ilerlemeye başladığımız bu yolda, Türkiye’nin geleceği için çalışacağız” dedi. Savunma sanayiye yönelik, AR-GE yatırımların yüksek katma değerde olduğunu ve ülke ekonomisine istihdam desteğiyle önemli katkı sağladığını aktaran Hakan Kayacı, “Bu açıdan, öncelikle Çukurova havzası, Akdeniz bölgesinin tamamı ve komşu illerde savunma sanayi üzerine faaliyetleri olan tüm reel sektör unsurlarını çatımız altında toplamak ve güç birliği sağlamak amacındayız.

Yerli ve millî kendi savunma sanayisini geliştiren Türkiye, uluslararası platformlarda söz sahibi olmaya başlamıştır. Biz de DASSAD olarak üyeleri ve paydaşlarıyla AR-GE, inovasyon ve yurtdışına bağımlılıktan kurtulmak için hazırlanacak projelere destek verecek, bu projelerin içerisinde yer alacak, sektördeki herkesle iş birliği içerisinde çalışıp güvenilir bir dernek olacağız” diye konuştu.

DASSAD kurucu üyeleri

-KAYACI Savunma Sanayi AŞ.

-BAİBARS Mekatronik Havacılık Ltd. Şti.,

-BERDAN Arge Bilişim Yazılım AŞ.

-EMTECH Bilişim Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.

-EPATİ Siber Güvenlik Tekn. San AŞ.

-OES Denizcilik Sis. Müh. Ltd. Şti.

-RMA Yatırım Makine İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

-SALT Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

-SMARTMER Bilişim Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.

-TEKNOPARK Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tic. A.Ş.