4 °C

'Deniz ortasında arsa' almayı önleyen şirket

FU Gayrimenkul, 26'sı banka 67 finans kurumunun ipotek işlemlerini yapıyor. 1.2 milyon ipotek işlemini gerçekleştirmiş. Arsanın, dairenin tapusunu inceliyor. Denizde arsa, kaçak katta daire almayı, başkasının evinde oturmayı önlüyor.

'Deniz ortasında arsa' almayı önleyen şirket

İbrahim EKİNCİ

“Denizde arsa mı olur?” demeyin. Olmuş! Yıllardır kendinize ait bildiğiniz daireye başka birinin ‘burası benim, işte tapusu’ diyerek sahip çıkması gibi bir durum için de öyle. “Olmaz” demeyin, olmuş. Aldığınız arsanın, arazinin, dairenin elinizdeki tapu kaydında gözüken olup olmadığını, paftayla, parselle anlamak herkesin harcı değil. Uzmanlık işi… Alacağınız karşılığında ipotek koyduracaksanız… Başka birinin malına ipotek koydurmuş olmayasınız! Olmaz demeyin, olabiliyor…

Türkiye’de bir şirket var. Bu konularda devreye girerek, sigorta güvencesiyle işlemlerinizi yapıyor. 67 finans kurumunun vekaletini taşıyor. Bu şirketin adı, FU Gayrimenkul. Yüzde 100 Pera Capital yatırımı. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım. Kurucuları arasında finans kariyerleri bulunan Aycan Avcı ile Ali Ertuğrul Bul var. Şirketin üst yönetimi Ertuğrul Bul başkanlığındaki uzmanlardan oluşuyor.

1.2 milyon ipotek işlemi gerçekleştirdi

2005 yılından bugüne anlaşmalı olduğu banka ve kurumların ipotek ve fek işlemlerinin operasyonlarını yürüten FU Gayrimenkul, 1.2 milyon ipotek işlemi gerçekleştirdi. 26 banka ve 41 banka dışı kurumla çalışıyor. Birkaçı hariç bütün büyük bankalar kredi verirken teminat ipotek işlerini FU ile yürütüyor. Piyasada aynı alanda çalışan birkaç şirket daha var ancak, piyasanın en büyük şirketi FU. 111 kişilik kadrosunun 54’ü avukat. Çalışanlarının yarıdan çoğu kadın. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyeti var. Çeşitli illerde 432 hukuk bürosu ve 704 ve uzmanla çalışıyor. FU Gayrimenkul Genel Müdürü Ertuğrul Bal, “Günde binden fazla ipotek işlemi gerçekleştiriyoruz. Her 100 ipotek işleminden 43’ünü biz yaptık. 2016’da 230 bin işlem yaptık. Bu yıl 300 bini geçeriz” dedi.

Berlin ve KKTC’de büroları, 970 tapu müdürlüğünde kadroları bulunan şirketin gayrimenkul sektöründeki işi bununla sınırlı değil. “Sağlam Tapu” hizmetinde, alıcı adına bir tapuyu 137 kriterde inceliyor. Gayrimenkullerin hukuki durumunu araştırıyor. Haciz, ipotek, var mı bakıyor. İlgili gayrimenkulün tapu kaydı üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığını, malikin tasarruf yetkisini ve taşınmazın değerini etkileyebilecek hususlar olup olmadığını (takyitad işlemi) inceliyor. Alıcıyı güvence altına alıyor. Avukatları mesai boyu tapu dairelerinde müşteriyi karşılıyor. Güvenli tapu işlemi yapıyorlar. Gayrimenkulün fiyatına bakmaksızın 480 liraya bu incelemeyi yaparak alıcının tapusunu güvenli şekilde almasını sağlıyorlar.

Taşınmazı uydudan başlayarak inceliyor

Tapu incelemesinde Taşınan Risk Analizi yapılıyor. Analiz, taşınmazın uydudan incelenmesi ile başlıyor. İmara uygunluğuna, kadastro arşivlerindeki geçmişine ve mevcut hukuki durumuna bakılıyor. Ertuğrul Bul, “Tapu sahtekarlıkları, yanlışlıkları çok olur. Alıcı uzman değildir. Aldığı arsanın, dairenin durumunu bilmek ister. Yabancıya satış yapılmış, aldığı yer denizde gözüküyor. Bina kentsel dönüşüme girmiş, satın alınan dairenin bulunduğu kat kaçak çıkıyor. İki komşu birbirinin dairesinde oturuyor, haberleri yok… Böyle birçok sorun çıkabiliyor. Tapunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı uzmanların anlayabileceği bir konu” diye konuştu.

Banka portföylerindeki taşınmazları da satıyor

10 milyon euro değerinde mesleki sorumluluk sigortası ile ipotek ve tapu işlemleri için sigorta güvencesi sağlıyan FU’nun işleri ipotek ve tapu hizmetleri ile ilgili bir sistemi kapsıyor. İpotek gerçekleştiriyor, resmi senet taslağı düzenliyor, taşınmazın hukuki durumunu araştırıyor, takyidat araştırması yapıyor. İpotek fekki, kira şerhi gibi konulara bakıyor. Çalıştığı bankaların portföylerindeki satılık gayrimenkullerin tapu süreçlerini yönetiyor. Banka şubesi kuruluşu, açılışı, nakil ve kapanma işlemleri, uçak, gemi gibi menkul malların rehni işlerini, leasing sözleşmelerinin imzalanması gibi işleri yapıyor. Bir anlamda gayrimenkul satışı, ipoteği işlemleri bürokrasisinin bütün aşamalarında devreye giriyor.

Resmi senedi hazırlıyor vekaletle imza atıyor

Gayrimenkul mülkiyetinin ve mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için, yapılacak işlemin özelliğini içeren resmi senetler tapu müdürlükleri tarafından düzenleniyor. FU, kurumlar adına her işlem öncesinde tapu müdürlüklerine sunulmak üzere resmi senet taslağını hazırlıyor. Satış, mevcut ipoteğin kaldırılması (fek), kira şerhi gibi tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilecek işlemler konusunda, işletmelerin, hakların, menkul malların rehin işlemlerinin yapılmasında hizmet sunuyor. Banka ya da kurumların gayrimenkul portföyü satışında danışmanlık hizmeti ile sürecin tapularda etkin şekilde ilerlemesini sağlıyor. Finansal Kiralama kurumlarının tarafı olduğu finansal kiralama sözleşmelerinin kuruma vekâleten imzalanması ve finansal kiracının / müşterinin kimlik doğrulamasının yapılarak aynı sözleşmenin finansal kiracı / müşteri tarafından imzalanmasını sağlıyor.

Ucuza satışı önlüyor

FU, son olarak Türkiye’de büyük bir hızla gelişen ve uyuşmazlıkların mahkemeler kanalı haricinde “arabuluculuk” ile çözülmesine yönelik işler için Medyan DRC hizmetini başlattı. Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile çözümü süreçlerinde destek hizmetleri sağlıyor. Ertuğrul Bul, “Banka ve sigorta şirketlerinin alacakları ile bağlantılı haciz satışlarında gayrimenkuller değerinin yüzde 50’sine gider. Böyle durumlarda para verip satın almak ve 90 gün içinde ihaleyle satma işlemleri yaparak taşınmazın ucuza gitmesini önlüyoruz. Bir başka işimiz; ölümlü, yaralanmalı kazalarda kaza tespit tutanağını alıyoruz. Sigorta şirketi vekaletiyle tutanağı aldığımız gibi kaza yeri fotoğrafl arı çekiyor, diğer belgeleri topluyor, liste halinde gönderiyoruz. Kötü niyetli müdahaleler önleniyor. Urfa’da kazaların yüzde 70’inde komisyoncuların devreye girdiğini görmüştük. Devreye girip yüksek para koparmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.