Çin üretimi güneş paneline anti damping vergisi yolda

Türkiye’ye ithal edilen Çin menşe’li güneş panellerin ithalatına anti damping vergisi getiriliyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KARA

İSTANBUL - Türkiye’ye ithal edilen Çin menşeli güneş panellerinde yüzde 27-29 aralığında damping tespit edildi. Söz konusu ürünlerin ithalatına anti damping vergisi yolda.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nde üretilmiş fotovoltaik (solar) panel ve modülleri (8541.40.90.00.14 GTİ P) hakkında başlatılan damping soruşturmasına ilişkin nihai bildirimini tamamladı. Enerji Günlüğü’nün haberine göre Solartürk AŞ , Sunlego AŞ ve Zahit Enerji AŞ tarafından yapılan baş vuru üzerine 1 Temmuz 2016’da başlatılan soruşturmaya konu ürünlerin ithalatçılarından soru gönderilen 20’si cevapları verdi.

Yerlinin kâr marjı yüzde 10 varsayıldı

Soruşturma kapsamında ilgili firmalardan gelen cevaplar ve derlenen diğer bilgiler ışığında Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyeti tespit edildi. Bu tespit genel, idari ve satış giderlerine ihracatçı firmalar lehine olmak üzere gerekli ayarlamalar yapılarak ticari maliyet elde edilip üzerine yüzde 10’luk kâr oranı eklenmesiyle fabrika çıkış fiyatı elde edilerek yapıldı. Damping marjları ise normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplandı.

Üç firma ortalaması esas alındı

Soruş turmaya taraf çok fazla firma bulunması nedeniyle, ortalama damping oranı hesaplanırken Türkiye’ye ihracatta en büyük paya sahip (Hanwha Q Cells (Qidong) Co. Ltd), (Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd. ve Jinko Solar Co., Ltd.) ve (Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd.) firmalarının verileri esas alındı. Bu üç firmadaki damping marjı sırasıyla yüzde 26.99, yüzde 28.93 ve yüzde 28.73 olarak belirlenirken diğer firmalar için ise örneklemin ağırlıklı ortalaması olan yüzde 27.82 damping marjı kabul edildi.

İthalatta Çin’in payı hızlı artmış

Rapora göre soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2013 yılında 30.2 milyon dolar olurken, 2014 döneminde 95 milyon dolar, 2015 yılında ise 328.7 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Çin menşeli panellerin ithalat rakamları ise sırasıyla 19 milyon dolar, 65.8 milyon dolar ve 270.8 milyon dolar oldu. Diğer ülkelerden yapılan ithalat 2013’te 11.2 milyon dolar, 2014’te 29.2 milyon dolar ve 2015’te 57.9 milyon dolarda kaldı.

Çinli ürünün fiyatları çok düşük

2013-2015 döneminde soruşturma konusu güneş panellerinin ortalama birim ithalat fiyatları sırasıyla 9,84 dolar/kg; 9,12 dolar/kg ve 7,77 dolar/kg olarak belirlendi. Bu dönemde Çin menşeli güneş paneli ithalatının ortalama birim fiyatları ise yine sırasıyla 8,30 dolar/ kg; 8,03 dolar/kg ve 7,70 dolar/ kg olarak gerçekleş ti. Diğer ülkelerden gerçekleş en ithalatın ortalama birim fiyatları ise yine sırasıyla 14,39 dolar/kg, 2014’de 13,15 dolar/kg ve 2015’te 8,11 dolar/ kg olarak belirlendi.

Fiyat baskısı ve indirimler

Güneş panellerinde yerli üretim dalının fiyatını makul bir kar düzeyinin ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat baskısı oranı da yüzde 2 olarak belirlendi. 60 hücreli güneş panellerinin CIF temeldeki ortalama ithalat fiyatına bağlı olarak da yerli üreticilerin fiyat kırma oranları ortaya koyuldu. Buna göre soruşturma konusu ülke menşeli güneş panelleri nedeniyle yerli üreticilerin fiyat kırma oranı yüzde 1 tespit edildi.

Yerlinin kârı eridi, zarara döndü

2013 yılında 100 olan yurtiçi birim kâr endeksi izleyen iki yılda sırasıyla -146 ve -300 seviyesinde gerçekleş ti. Yurtdışı birim karlılık endeksi ise 2013-2015 döneminde sırasıyla -100, -72 ve -105 seviyesinde gerçekleş ti. Toplam birim karlılık endeksi ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, -243 ve -443 olarak oluş - tu. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları, karlılık, stoklar, stok çevrim hızı, pazar payı, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akış ı, dönem karı/ zararı, verimlilik gibi göstergelerde olumsuzluk tespit edildi.

Önleyici vergi yolda

Nihai Bildirim Raporu’nda İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, nihai bildirime gelecek cevaplar esasında hazırlanacak olan soruşturma raporunun, nihai kararın alınması için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’na sunulacağı belirtildi. Nihai bildirimdeki değerlendirmeleri değiştirecek bir gelişme olmadığı takdirde, Çin menşeili güneş paneli ithalatına yüzde 30’a yakın önleyici (anti damping) vergi koyulabileceği tahmin ediliyor. Bu arada, güneş paneli ithalatının gözetim altında tutulmaya devam edilmesi de bekleniyor.

Yüzde 27.82 dampingli panel üreten Çinli firmalar

• Byd (Shangluo) Industrıal Co. Ltd.

• Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

• Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

• CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd. • CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd.

• Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd.

• Trina Solar (Changzou) Science & Technology Co. Ltd.

• Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.

• Yingli Energy (China) Co. Ltd. • Hefei Chinaland Solar Energy Co. Ltd.

• Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.

Bu konularda ilginizi çekebilir