Enerji

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü rekor seviyeye ulaştı Türkiye'de 2020 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücü 4 bin 200 megavatı aşarak rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu kapasitenin yaklaşık 2 bin 500 megavatını hidroelektrik, 912 megavatını rüzgar, 500 megavatını güneş, 184 megavatını biyokütle ve 128 megavatını jeotermal santralleri oluşturdu.