Çok sayıda kentte acele kamulaştırma kararları

Ülkenin birçok kentinde enerji nakil hatları, lojistik merkezi ve doğalgaz dağıtım tesisi yapımı için acele kamulaştırma kararları alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar, Aydın, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Mersin, Osmaniye, Sivas ve Tokat'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

10 kente lojistik merkezi

İzmir, Trabzon, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Düzce, Konya, Kayseri, Erzurum, Kırşehir ve Eskişehir'de lojistik merkezi yapımı amacıyla söz konusu alanlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek enerji nakil hattı ve ulaşım yolu gibi altyapı tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan doğalgaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.