Lojistikçiden sermaye uyarısı

Lojistik sektörü 2017'de 300 milyar TL büyüklüğe ulaştı, bu yıl da yüzde 10 büyüme bekliyor. Ancak lojistikçiler ordino uygulamasını hatırlatarak kamunun serbest piyasaya müdahale etmesinin yerli ve yabancı yatırımları kaçırabileceği uyarısı yapıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Aysel YÜCEL

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), lojistik sektörüne dair 2017 değerlendirmesini ve 2018 yılı beklentilerini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, lojistik sektörünün küresel büyüklüğünün yaklaşık 7.5 trilyon dolar olduğunu belirterek, “2023 yılında küresel lojistik sektörünün büyüklüğünün 15 trilyon doları aşması bekleniyor. Ülkemizde lojistik sektörünün büyüklüğü ise 300 milyar TL’ye tekabül ediyor ve GSYH’nin yaklaşık yüzde 12’sini oluşturuyor. Bu yıl sektörün en az yüzde 10 büyümeyle 330 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Eldener, geçtiğimiz günlerde ‘ordino’ belgesi için tavan fiyat uygulaması getirildiğini hatırlatarak, devlet müdahalesi sadece sektörü değil, yatırım ortamını da olumsuz etkiliyor. Kamunun serbest piyasa dinamiklerine müdahalesi yerli ve yabancı sermayeyi yurt dışına kaçırma tehlikesi taşıyor” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine yaklaşabilmesi için lojistik faaliyetlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Emre Eldener, “Bu amaçla lojistik sektörünün ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçların giderilmesi için sektör ve kamu idaresi arasında koordinasyon, iş birliği ile ortak anlayışın sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda mevzuat düzenlemelerinin sektör faaliyetlerini destekleyici ve güçlendirici nitelikte yapılması büyük önem taşıyor. Sektörün çalışma barışını ve yatırım ortamını bozacak, girişimciliği engelleyecek tarife kısıtlamaları, kamu müdahalesi, yüksek maliyetli belge ücreti yaklaşımlarından vazgeçilmesi gerekiyor. Devlet müdahalesi sadece sektörü değil, yatırım ortamını da olumsuz etkiler” diye konuştu.

Kamu yatırımlarının yüzde 25'i lojistiğe ayrıldı
2018'de 88.1 milyar TL kamu yatırımı bütçesinin 21.4 milyar TL’si ulaştırma sektörüne ayrılacak.
- Karayolu için 9 milyar TL
- Demiryolu için 10.8 milyar TL
- Havayolu için 1 milyar TL
- Denizyolu için 618.4 milyon TL

"Intermodal teşvik edilmeli"

2018 yılı Yatırım Programı’na göre 88.1 milyar TL kamu yatırımı bütçesinin 21.4 milyar TL’lik kısmının ulaştırma sektörüene ayrılmasının umut verici olduğunu belirten UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “Altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu yatırımları gerekli. Ancak ‘Bir Kuşak Bir Yol’ ve diğer taşımacılık koridoru projelerinden daha büyük payların alınabilmesi için altyapı hizmetlerinin süratle tamamlanması şart. Doğu-batı ve kuzey-güney hatlarında kesintisiz demiryolu hattımız ne yazık ki mevcut değil. Çoğu limanımızda demiryolu bağlantılarının olmaması ülkemiz üzerinden geçecek transit yük trafiğinin alternatif rotalara kaymasına sebep oluyor. Lojistik merkezler modlar arası yük entegrasyonunu kolaylaştırıcı şekilde planlanmıyormaalesef. İntermodal taşımacılık teşvik edilerek karayolu üzerindeki ağırlık kısa sürede ve öncelikli olarak demiryoluna kaydırılmalı” diye konuştu.

Karayolu yönetmeliği beklentileri karşılamadı
Hükümet tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kamuoyu ile paylaşılan taslak yönetmeliğin aksine yetki belgelerinde sadeleştirme yapılmadığına dikkat çeken UTİKAD Başkanı Emre Eldener, “İndirim yapılmasına rağmen halen çok yüksek olan yetki belgesi ücretleri sektöre girişin önünde engel teşkil etmeye ve şirketlerin mali gücünü zayıflatmaya devam ediyor. H ve R belgelilere sadece belgedeki adreslerinde faaliyet gösterme kısıtlaması ile her bir şubesi için ayrı yetki belgesi ücreti ödeme ek maliyeti getirildi” diye konuştu.

"Demiryolunun payı artırılmalı"

Lojistik sektörünün dış ticaretten bağımsız olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirten UTİKAD Başkanı Eldener, “Dış ticaretin taşıma modlarına göre dağılımını değer bazında incelediğimizde taşımaların yüzde 62’sinin denizyoluyla, yüzde 23’ünün karayoluyla, yüzde 14’ünün havayoluyla yapıldığını görüyoruz. Önemini her noktada belirttiğimiz demiryolu taşımacılığı sadece yüzde 1’lik bir orana sahip ne yazık ki. Hatta demiryolu yüzde bir bile değil. Oysa ki sürdürülebilir lojistik için daha ekonomik ve çevreci olan demiryolunun payı ivedilikle artırılmalı” dedi.

Bu konularda ilginizi çekebilir