"Madencilik sektöründen on yerine bir kazanıyoruz"

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, 10 kazanabilecekken 1 kazanabildikleri madencilik sektöründe daha fazla katma değer yaratan bir ülke haline gelmek gerektiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Canan SAKARYA

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, ocaktan çıkarılan madenlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürecek yatırımların yeterince teşvik edilmediğini, çoğunlukla ham veya yarı işlenmiş olarak yurtdışına satıldığını belirterek, “Madencilikten 10 kazanacakken 1 kazanmaya devam ediyoruz” dedi.

ABD’de kömür hariç, madenlerden yılda yaklaşık 75 milyar dolarlık işlenmemiş ham maden çıkarılarak, bu işlenmemiş ham madenlerin zenginleştirildiğinde yaklaşık 727 milyar dolarlık bir katma değer elde edildiğini kaydeden Yücel, bir sonraki aşamada madenciliğe dayalı sanayi ürünleri haline getirildiğinde ise yaratılan katma değerin 2,9 trilyon dolara ulaştığını bildirdi. Madenlerin ocaktan çıkarıldığı gibi ham olarak satılmasının önüne geçmek için madenleri işleyip daha değerli hale getirecek yatırımları teşvik etmek amacıyla 5 Aralık 2017 tarihinde 7061 Sayılı Kanunla düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Yücel, bu kanunun devamında atılacak adımları beklediklerini kaydetti. Yücel, ormancılık faaliyetlerinin durmasına yol açan astronomik orman kira bedellerinin madencilikte gelişmiş ülkeler seviyesine çekilmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın girişimleri ve Orman Genel Müdürlüğü’nün attığı adımlarla bir dizi düzenlemeye gidildiğini belirterek, “ Bundan sonra sürdürülebilir güçlü bir maden sanayi yaratabilmemiz için daha radikal önlemlerin alınması gerekmekte” dedi.

Orman Kanunu 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yücel, düzenlemeye ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapılan değişiklikle, işletme izinleri 7061 Sayılı Kanunun yayımlandığı 5 Aralık 2017 tarihinden önce düzenlenmiş ruhsatlar, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta kalan süre boyunca 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre alınan arazi izin bedelinin yüzde 50’sini ödeyeceklerdir. Bir başka deyişle, 5 Aralık 2017 tarihinden sonra işletme izni almış ruhsatlar on yıl süre ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamına göre alınan arazi izin bedelinin yüzde 50’sini ödeyecekler. 5 Aralık 2017 tarihinden önce işletme izni almış ruhsatlar ise bu tarihten on yıldan arta kalan süreleri kadar bu haktan faydalanabilecekler. Örneğin işletme iznini 2006 yılında alanlar bu haktan faydalanamazken, işletme iznini 2010 yılında almış olanlar ise 3 yıl süre ile bu haktan faydalanabileceklerdir. Yeni yapılan düzenleme, IV Grup maden ruhsatlarından çıkarılan madenleri yeni yapılacak yatırımlarla daha fazla katma değer yaratacak ürünlere dönüştüreceklere 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere teşvik edilmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki vermektedir. Yeni yönetimin alacağı teşvik kararı madencilik sektöründeki yeni yatırımlara ivme kazandıracaktır. Hedef madencilikten daha fazla katma değer yaratan bir ülke haline gelmemizdir.”

Bu konularda ilginizi çekebilir