“Mersin Teknopark, savunma sanayinde çekim merkezi oldu”

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, Mersin Teknopark’ın, savunma sanayi alanındaki firmalar için çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mersin Teknopark’ın sahip olduğu coğrafi ve lojistik avantajlarının yanı sıra, bölgede yer alan işletmelere danışmanlık hizmeti verdiğini, bünyesinde faaliyet gösteren işletmeler için işbirliği ortamı yaratarak firmaların ulusal düzeyde markalaşmasını desteklediğini belirten Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, Mersin Teknopark’ın, savunma sanayi alanındaki firmalar için çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Bölgede yer alan işletmelere sunduğu danışmanlık hizmetleri ile bölgenin çekim merkezi haline gelen Mersin Teknopark, Ar-Ge ofislerini bünyesinde yapılandıran işletmelere ücretsiz olarak sağladığı kuruluş ve mali danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, proje danışmanlık hizmetleri, eğitim, seminer, fuar ve toplantı organizasyon hizmetleri ile işletmelerin kapasitelerinin artması yönünde destek veriyor.

"936 Ar-Ge projesi başarı ile tamamlandı"

 Kuruluşundan itibaren Mersin Teknopark bünyesinde ticarileştirilen bilgi sayesinde elde edilen yurt içi kazancın 1 milyar 340 bin liraya ulaştığını, gerçekleştirilen yurt dışı satışın ise 132 milyon doları aştığını belirten Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, “Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalarımız tarafından kuruluşumuzdan itibaren 936 ArGe projesi başarı ile tamamlanmış olup, ekim ayı itibariyle 130 Ar-Ge projesi ise firmalarımız tarafından yürütülmeye devam etmektedir” dedi.

Mersin Teknopark tarafından yürütülmekte olan Enhancer projesi kapsamında Mersin’de yaşayan Türk ve Suriyeli girişimcilere eğitimler, mentörlük ve alt yapı hizmetlerinin sunulmaya devam edildiğini açıklayan Gültekin, projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansı Koordinasyonunda yürütülmekte olduğunu dile getirdi.

"300 girişimci faydalandı"

 Gültekin “Projenin bütçesi 258 bin 221 Euro’dur. 15 Haziran 2023 tarihinde tamamlanan WePower Projesi kapsamında ise yaklaşık 300 girişimci hızlandırıcı eğitim, mentorluk ve networking hizmetlerinden faydalanmıştır. We Power Projesi Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından finanse edilmiş olup projenin bütçesi 88 bin 887 dolardır. Mersin Teknopark, Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) Programının Türkiye’deki 8 uygulayıcı kuruluşundan biridir.

AB tarafından finanse edilen EYE programı, Türkiye’de yaşayan girişimcilerin seçecekleri bir COSME üyesi ülkesinde faaliyet gösteren deneyim sahibi bir girişimcinin yanında 1-6 ay arasında yurt dışı girişimcilik ekosistemini deneyimleme fırsatı verirken, COSME üyesi ülkelerde faaliyet gösteren yabancı girişimcilerin Türkiye’de ağırlanmasına da aracılık etmektedir” diye konuştu.

İhsan Gültekin, Mersin Teknopark’ın firmalara tanıdığı avantajlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, özellikle bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

Bu süre içerisinde özellikle bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır.

Dolayısıyla teknoloji geliştirme bölgesinde çalıştırılan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personeline, özellikle bu görevlerine yönelik olarak yapılmakta olan ücret ödemeleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar damga vergisinden de istisnadır. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 3. bendi kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan personelin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si desteklenmektedir.

Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı da gelir vergisi kapsamı dışında tutulmaktadır. Elde edilen teknolojik ürünün bölgede üretilmesi için gerekli yatırıma, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi halinde imkân tanınmaktadır”

"DASSAD ortak proje üretmek için kuruldu"

 Türkiye Cumhuriyetinin yerli ve millî olmak üzere savunma, kara, hava, deniz, uzay sanayi alanlarındaki kanun, genelge, yönetmelik sair mevzuat ve uygulamaları takip etmek, mevcut olan idari, teknik ve hukuki eksikliklere ilişkin araştırmalar yapıp çalışmalar yürütmek amacıyla Mersin Teknopark’ta kurulan Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) ile ilgili de bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, DASSAD’ın söz konusu alanlarda global gelişme ve uygulamaları takip ederek, Türkiye’de yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak ve ortak projeler üretmek ve yürütmek amacı ile kurulduğunu belirtti.

Hedef daha fazla girişimciye ulaşmak

Mersin Teknopark tarafından yürütülen projelerin tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Mersin Teknopark Genel Müdürü Gültekin, bu kapsamda yaygınlaştırma konferansları, tanıtım günleri, B2B ve networking etkinlikleri düzenlendiğini belirtti. Gültekin, “Mersin girişimcilik ekosisteminin bir araya getirilmesinin yanı sıra Mersin Teknopark tarafından sağlanan hizmetlerin daha fazla girişimciye ulaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Mersin Teknopark’ın girişimcilere sunduğu imkanlar ve yürüttüğü projeler hakkında düzenli bilgilendirme faaliyetleri için konvansiyonel medya araçlarının yanı sıra sosyal medya araçlarının etkin olarak kullanıldığının da altını çizen Gültekin, Mersin Teknopark’ın global girişimcilik ekosisteminde tanıtımına önem verdiklerini dile getirdi.

Bu yöndeki çalışmalardan söz eden Gültekin, “HİSER projesi kapsamında Mersin Teknopark Bilişim Kümesi olarak düzenlenen yurtdışı ticaret heyetlerinde, yabancı kurum, kuruluş ve şirketlere Mersin Teknopark ve firmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenleyerek uluslararası B2B görüşmeleri organize ediyoruz” dedi.