Tarımda modern sulamanın payı artacak

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı'na göre, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payı 2018 yılı sonuna kadar yüzde 25'e yükseltilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye'de su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payı 2018 yılı sonuna kadar yüzde 25'e yükseltilecek. 

Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018) kapsamındaki Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı'na göre, su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için önem taşıyor. Türkiye, toplam 112 milyar metreküp ve kişi başına 1500 metreküp düzeyinde toplam tüketilebilir su potansiyeliyle su kısıtı yaşayan ülke konumundayken, bu potansiyel içinde 44 milyar metreküpe ulaşan toplam kullanımın yüzde 73'ü tarım sektöründe gerçekleşiyor. Programla ülke çapında ve havza bazında iklim şartlarıyla yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan veya kaynaklanması beklenen sorunların çözümü yoluyla tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi amaçlanıyor. 

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geliştirilen sulama tesislerinde su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payının, plan döneminde yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilmesi, DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68'e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50'ye çıkarılması hedefleniyor. 

Aynı dönemde su tasarrufu sağlayan toplam modern sulama sistemi sayısının her yıl yüzde 10 artırılması, yer altı suyu kullanımının ise yüzde 5 düşürülmesi planlanıyor. 

Yıllık 168 bin hektar sulamaya açılacak 

Plana göre, işletmedeki sulama tesislerinde şebekeleri rehabilite edilecek yıllık alan miktarı 2016'da 40 bin, 2017 ve 2018'de ise 50'şer bin, kapalı sisteme dönüşen yeraltı suyu sulama şebekesi alanı ise gelecek 4 yılda 30'ar bin hektar arttırılacak. 

DSİ tarafından plan dönemi boyunca her yıl 168'er bin hektar arazi sulamaya açılacak. Modern sulama hizmeti götürülen tarla içi alan miktarı da yıllık 10'ar bin hektar olacak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve DSİ tarafından gelecek yıl 1 milyon 50 bin hektar, 2016 ve 2017 yıllarında 660'ar bin hektar, 2018 yılında ise 665 bin hektar alan toplulaştırılacak.  

Plan dönemi boyunca yıllık 2 bin 240 çiftçi eğitilecek ve sertifikalandırılacak, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik oranı 2018 yılı sonunda yüzde 19,25'e çekilecek. 2015, 2016 ve 2017'de yıllık 1 milyon hektar, 2018'de 1 milyon 200 bin hektar sulama alanının şebekesi sayısallaştırılacak. 

2018 yılında kapalı sistem sulamalarda hacim esasıyla ücret belirleyen su kullanıcı teşkilat oranı yüzde 100'e ulaştırılacak. 

Bu konularda ilginizi çekebilir