Türkiye’nin en büyük safran üretim merkezi Eskişehir’de kurulacak

Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kulla­nılan, ülkemiz başta olmak üze­re tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir, dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen, gıda dışında tıp, kozmetik, kimya gibi lokomotif sektörlerde de kulla­nılan, ülkemiz başta olmak üze­re tüm dünyada büyük bir pazar açığı bulunan safranın üretim merkezine dönüşüyor. Eskişe­hir’de bir grup girişimci tarafın­dan hazırlanan ve FonTar tara­fından geliştirilen safran üretim girişimi “SAFFON-A” çıktığı pa­ya dayalı kitle fonlama turunda yatırımcıdan büyük ilgi gördü. Girişim, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 70’inin yatırım­cılara arzı yoluyla 15 milyon TL talep etmişti. Kampanya sonu­cunda girişim şirketi SAFFON-A Tarım A.Ş., 2 bin 111 yatırımcı­dan toplamda 19 milyon 212 bin TL yatırım alarak talebinin yüz­de 128.1 üzerine çıktı.

Proje hakkında bilgi veren SAFFON-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy, Eskişehir’de toplam 1000 dekarlık alanda saf­ran üretimi yaparak yerel ve ih­racata dayalı sürdürülebilir bir tarım modeli inşa etmeyi hedef­lediklerini söyledi. İlk döngüde 100, ikinci döngüde 500, üçüncü döngüde ise 1000 dekarlık alan­da safran yetiştirmeyi planladık­larını aktaran Temizsoy, ilk dön­günün ikinci yılından başlamak üzere her yıl düzenli temettü da­ğıtımı gerçekleştireceklerini be­lirtti. Hâlihazırda Eskişehir’in Yukarısöğütönü Mahallesi’nde 10 dekarlık bir alanda safran üre­timi yaptıklarını dile getiren Te­mizsoy, bu yıl ağustos ayında 100 dekarlık alanda safran dikimine başlayacaklarını ve ekim ayında hasadını yapacaklarını belirtti.

2022 yılında dünyada 372 mil­yon dolar olan safran ticaretinin 2030 yılında 756 milyon dola­ra yükseleceğinin öngörüldüğü­nü belirten Temizsoy, ülkemizde safran üretim alanlarını genişle­terek ulusal ve uluslararası saf­ran pazarında güçlü bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çiftçiye alım garantisiyle destek olacağız

Türk çiftçisine de rol model ol­mak istediklerini aktaran Temiz­soy, “Bölge çiftçimize hem tohum hem de eğitim desteği sunarak, alım garantisi ile safran üretimi­ne teşvik etmeyi istiyoruz” dedi. Temizsoy ayrıca, Türkiye’nin tek tescilli safran soğanı çeşidinin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarım­sal Enstitüsü’nde tescillendiğine işaret ederek, Enstitü’nün 2014 yılından itibaren safran araştır­malarına devam ettiğini aktardı.