Girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı geriledi

İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 95,3'e inerken, web sayfasına sahip girişimlerin oranı yüzde 66,1'e geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı 2018 yılında yüzde 95,3 oldu. Bu oran, 2017 yılında yüzde 95,9 idi. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,2 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2018 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 97 iken 2017 yılında yüzde 97,2 idi.

Girişimlerin yüzde 66,1'i 2018 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl yüzde 72,9 idi. Web sayfası sahiplik oranı yüzde 87,8 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 80 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 63,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 93,7'si genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin yüzde 93,7'si 2018 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. Genişbant İnternet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 19'u 10 Mbit/s altında, yüzde 59,9'u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 19,4'ü ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı.

Girişimlerin yüzde 9,8'i online satış yaptı

Girişimlerin yüzde 9,8'i 2017 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar ve mobil uygulamalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 9 oldu.

Girişimlerin yüzde 11,6’sı bilişim uzmanı istihdam etti

2018 yılı araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 11,6'sı ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2017 yılında yüzde 10,8 idi.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 8,2’si, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 57,4’ü bilişim uzmanı istihdam etti.

Bilişim uzmanı alan veya almayı deneyen her üç girişimden biri güçlükle karşılaştı

Girişimlerin yüzde 5,2’si 2017 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu girişimlerden yüzde 37,9’u bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oranlar sırasıyla 2016 yılında yüzde 4,5 ve yüzde 36,9 idi.

Bu konularda ilginizi çekebilir