Enerjide tasarrufun yolu teknolojiden geçiyor

Teknolojinin gelişmesi verimliliği artıracak, bu sayede 2035 yılına kadar 1,6 trilyon dolarlık enerji tasarrufu yapılması öngörülüyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerjide teknolojinin daha yaygın kullanılması, tüketimde verimliliğin artması ve yenilenebilir kaynakların üretiminde maliyetlerin giderek düşmesi durumunda, küresel anlamda 2035 yılına kadar 1,6 trilyon dolarlık tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Merkezi ABD'de bulunan McKinsey Global Enstitüsünün raporuna göre, gelecek 18 yılda sektörde verimliğin yüzde 40 ile yüzde 70 arasında artması bekleniyor.

Raporda petrole olan küresel talep 2025'te en üst seviyeye ulaşacağı ve 2035 yılında, baz yıl olarak alınan 2013'e göre, yüzde 2 oranında düşeceği ifade ediliyor.

Bu varsayıma dayanılarak yapılan hesaplamaya göre, elektrikli araçların ve yakıt tasarrufu yüksek araçların kullanımının artmasıyla ulaşım sektöründe petrol talebi 2035'te günlük 4,5 milyon varil azalacak.

Doğalgaz talebi sadece yüzde 1 artacak

Teknolojik gelişmelerin desteğiyle, küresel elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2035'e kadar yüzde 36'ya ulaşacak.

2035 yılında doğalgaz talebi, 2013'e göre sadece yüzde 1 artacak.

Kömür kullanımı ise 2020 yılından sonra düşüşe geçecek ve 2035 yılında talep yüzde 24 azalacak.

Enerji sektöründeki bu değişimler, teknolojik gelişmelerdeki artış ve maliyet düşüşleriyle, dünyada 2035 yılına kadar 1,6 trilyon dolar tasarruf sağlanabilecek.

Söz konusu tasarrufun 1,2 trilyon dolarlık kısmının, enerjinin günlük hayatta daha verimli kullanılmasıyla talepte yaşanacak yavaşlama sayesinde sağlanacağı, 400 milyar dolarlık kısmının ise üretici şirketlerin kaynak arama, üretim ve işleme aşamalarında teknolojik gelişmelerin desteğiyle daha verimli çalışmalarıyla ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.