Göçmenlere karşı en negatif ülkeler: Türkiye, İtalya ve Rusya

Göçmenler konusundaki algı birçok ülkede karamsar düzeyde gözüküyor. En negatif tutum gösteren ülkelerin başında ise Türkiye, İtalya ve Rusya geliyor. Her on kişiden 7’sinden fazlası, göçün ülkelerini istemedikleri şekilde değiştirdiğini söylüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem ERYAR ÜNLÜ

Ipsos Global Advisor tarafından dünya çapında 25 ülkede 65 altı yetişkinlerde gerçekleştirilen online araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 75’i son beş yılda ülkelerine gelen göçün arttığını belirtiyor.

Araştırmaya göre göçmenler konusundaki algı birçok ülkede karamsar düzeyde gözüküyor. En negatif tutum gösteren ülkelerin başında ise Türkiye, İtalya ve Rusya geliyor. Her on kişiden 7’sinden fazlası, göçün ülkelerini istemedikleri şekilde değiştirdiğini söylüyor. Katılımcıların yarısından fazlası ise göçün ülkelerine pozitiften ziyade negatif olarak etki ettiğini belirtiyor.

Ortalama beş kişiden birisi (%21) göçün ülkelerinde pozitif bir etkisi olduğunu belirtirken beş kişiden ikisi ise (%42) negatif etkisi olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan, Hindistan ve İngiltere göç konusunda en pozitif düşünen ülkeler. Türkiye, İtalya, Macaristan ve Sırbistan ise bu konuda en olumsuz düşünen ülkeler olarak sıralanıyor.

İngiltere ve ABD göç konusunda 2011 yılından bu yana en çok olumlu değişimi gösteren ülkeler olarak görülüyor. İngiltere’de hali hazırda yüzde 40’lık bir kesim göçün olumlu etkileri olduğunu söylüyor. 2011 yılında bu oran yüzde 19 idi.

ABD’de de 2011 yılında toplumun yüzde 18’i göçün olumlu yansımaları olduğunu ifade ederken, bu oran bu sene yüzde 35’ ulaşmış durumda. İsveç ise 2011 yılından bu yana en büyük oranda olumsuz algıya dönen ülke olarak öne çıkıyor. Son sonuçlara göre İsveç’te sadece yüzde 25’lik bir oran göçün olumlu etkilerinden bahsederken, 2011 yılında bunun 37 olduğu görülüyor.

Katılımcıların ortalama yarısı ülkelerinde çok fazla göçmen olduğunu düşünüyorlar. Bu algının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 83 ile Türkiye. Türkiye’yi yüzde 66 ile İtalya, yüzde 62 ile Güney Afrika ve yine yüzde 62 ile Rusya izliyor.

Göç algısı değişiyor

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Özlem Bora’nın araştırmaya yönelik yorumları şöyle: “2016’da gerçekleştirilen bir önceki araştırmaya göre göçmen algısı nispeten aynı kalmakla birlikte, 2011’den bu yana görülen genel trendi göz önünde bulundurduğumuzda birçok ülkede göçmen algısı konusunda önemli ölçüde değişimler görülüyor. Örneğin Almanya ve İsveç, ülkelerine gelen göçün arttığını düşünenlerin oranında en büyük artışı yaşayan iki ülke olarak karşımıza çıkıyor. 2011’de sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 24 olan göç artış algısı son sonuçlarda yüzde 85 ve yüzde 90’lara çıkmış durumda”.

Göçün ekonomik etkisi

Araştırmaya göre, ekonomiyi göz önünde bulundurduğumuzda, yüzde 28’lik bir oran göçün olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan (yüzde 50), İngiltere (yüzde 47) ve Yeni Zelanda (yüzde 47) bu konuda en olumlu algıya sahip ülkeler. Öte yandan Sırbistan (yüzde 8), Rusya (yüzde 9) ve Macaristan (yüzde 9) göçün ekonomik anlamda olumlu etkisini en az düşünen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye (yüzde 78), Rusya (yüzde 64) ve Güney Afrika (yüzde 58) göç nedeniyle ülkelerinde iş bulmanın daha da zorlaştığını en çok belirten ülkelerin başında geliyor. Genel olarak her beş kişiden ikisi (yüzde 40) önceliğin yüksek eğitimli ve kalifiye olan göçmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni Zelanda (yüzde 58), Suudi Arabistan (yüzde 56) ve İngiltere (yüzde 55) eğitimli göçmenlere öncelik vermek konusunda en istekli ülkeler olarak görülüyor.

Dünya ne düşünüyor?

► Ekonomiyi göz önünde bulundurduğumuzda, %28’lik bir oran göçün olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan (%50), İngiltere (%47) ve Yeni Zelanda (%47) bu konuda en olumlu algıya sahip. Öte yandan Sırbistan (%8), Rusya (%9) ve Macaristan (%9) göçün ekonomik anlamda olumlu etkisini en az düşünen ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye (%78), Rusya (%64) ve Güney Afrika (%58) göç nedeniyle ülkelerinde iş bulmanın daha da zorlaştığını en çok belirten ülkeler.

Genel olarak her beş kişiden ikisi (%40) önceliğin yüksek eğitimli ve kalifiye olan göçmenlere verilmesi gerektiğini düşünüyor.

X Yeni Zelanda (%58), Suudi Arabistan (%56) ve İngiltere (%55) eğitimli göçmenlere öncelik vermek konusunda en istekli ülkeler olarak görülüyor.