Konica Minolta, Türkiye’de “karbon nötralizasyonu” programı başlattı

Şeffaf ve bütüncül bir yaklaşım sağlayan “karbon nötralizasyonu” programı kapsamında, cihazların kendi ürün yaşam döngüsü boyunca yarattığı toplam emisyon miktarı önceden hesaplanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Şeffaf ve bütüncül bir yaklaşım sağlayan “karbon nötralizasyonu” programı kapsamında, cihazların kendi ürün yaşam döngüsü boyunca yarattığı toplam emisyon miktarı önceden hesaplanıyor. Bu programı alan Konica Minolta müşterileri sertifikalandırılmış karbon telafi projeleri aracılığıyla cihazlarının kullanımından dolayı oluşan karbon emisyonlarını dengeleyebiliyorlar.

Konica Minolta Business Solutions Europe, tüm Avrupa’yı kapsayan karbon emisyonunu azaltacak yeni hizmeti “karbon nötralizasyonu” nu ilk olarak Türkiye’den başlattı. Bağımsız bir kuruluş olan ClimatePartner işbirliğiyle gerçekleştirilen bu hizmet ile Konica Minolta, kurumsal ofislere ve baskı profesyonellerine, sistemlerin kullanımını sırasında oluşan tüm karbon emisyonlarını nötrleyebilecekleri çevreci bir çözüm sunuyor. Şeff af ve bütüncül bir yaklaşım sağlayan “karbon nötralizasyonu” programı kapsamında, cihazların kendi ürün yaşam döngüsü boyunca yarattığı toplam emisyon miktarı önceden hesaplanıyor. Bu programı alan Konica Minolta müşterileri sertifikalandırılmış karbon telafi projeleri aracılığıyla cihazlarının kullanımından dolayı oluşan karbon emisyonlarını dengeleyebiliyorlar. Karbon ayak izlerini tespit ederek azaltmak ve dolayısıyla çevre üzerindeki etkilerini minimum düzeye indirmek isteyen Konica Minolta müşterileri bu programı alarak Konica Minolta’nın alternatif enerji yatırımlarına da destek vermiş oluyor.

Türkiye’de 'Bandırma Rüzgar Enerjisi'ni destekliyor

İklim koruma uzmanı ClimatePartner ile işbirliği içinde olan Konica Minolta, iklim koruma konusunda gösterdiği hassasiyet ve kararlılık doğrultusunda Türkiye’de Bandırma Rüzgar Enerjisi projesini destekliyor. Bu proje, Konica Minolta’nın dünya genelinde desteklediği dört sertifikalı karbon dengeleme projesinden biri olma özelliği taşıyor. 

Konuyla ilgili konuşan Konica Minolta Türkiye Başkanı Toshiyuki Yamada; “Konica Minolta’nın ClimatePartner ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Bandırma Rüzgar Enerjisi projesini desteklemesi ve ‘karbon nötralizasyonu’ programını Türkiye’den başlatması, çevre konusunda Türkiye’ye verdiği önemi gösteriyor” dedi. 

Yamada; "Karbon nötralizasyonu’ hizmetimiz ile müşterilerimize karbon emisyonlarını ölçümleyebilme ve bu ölçüm sayesinde kendi koydukları çevreci hedefl eri gerçekleştirme imkanı veriyoruz. Böylece kurumsal müşterilerimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde somut veriler ortaya koyabilir” yorumlarını yaptı. 

Endonezya Renun’da ve Brezilya Santa Catarina’da bulunan hidroelektrik santralleri ile Çin Liaoning’deki metan gazı iyileştirme projesi Konica Minolta’nın desteklediği diğer sertifikalı karbon dengeleme projeleri arasında yer alıyor. Bu projeler bir yandan karbon emisyonunu dengelerken bir yandan da yöre halkı için yeni iş imkanları yaratılması, hijyen ve daha iyi eğitim için standartların geliştirilmesi gibi, bulundukları yerlerde ihtiyaç duyulan sosyal ve ekonomik faydalar sağlıyor.

HEDEF, CO2’Yİ %80 AZALTMAK

Konica Minolta, FTSE4Good Küresel Endeksi, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, RobecoSAM Gold Class Sürdürülebilirlik Ödülü, Blue Angel Mark (RAL-UZ 171) gibi dünyaca tanınmış birçok sürdürülebilirlik ödülünün sahibi. Konica Minolta, Almanya'da bulunan Konica Minolta Business Solutions Avrupa Genel Merkezi’ndeki tüm baskı işlerinde “karbon nötralizasyonu” hizmetini uygulamaya koydu. Bu uygulama, Konica Minolta’nın Eko Vizyon 2050’de özetlediği, ürünlerin kendi yaşam döngüsü boyunca neden olan CO2 emisyonunu 2050'ye kadar (2005 mali yılı düzeylerine oranla) yüzde 80 oranında azaltmayı hedefleyen uzun vadeli çevresel hedefl eri ile uyumluluk gösteriyor. Eko Vizyon 2050 aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve restorasyonunu, geri dönüşümü ve dünyanın limitli kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını teşvik ediyor. Bu arada şirket, sürdürülebilir baskıyı destekliyor. Düşük güç tüketimi ile çalışan cihazların hafif yapıları ve yazıcılar için kullanılan malzemenin bir çoğunun geri dönüşümlü malzemeden imal edilmesi bu desteği gösteriyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir