14 °C

Üniversite öğrencileri pratikle buluşacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, işyeri uygulamalı eğitim ile öğrencileri 15 hafta boyunca pratikle buluşturacak.

Üniversite öğrencileri pratikle buluşacak

BEYZA COŞKUNTÜRK

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) bölge üniversiteleri arasında ilk defa uygulanan yeni bir eğitim-öğretim modelini öğrencileri ile buluşturdu. “İş Yeri Uygulamalı Eğitimi” modeli ile öğrencilerin istihdama yönelik yetişmesine imkan sağlanacak. MCBÜ Rektörü Kemal Çelebi, “Uyguladığımız yeni model sayesinde bilgiyle tecrübeyi buluşturuyoruz” dedi.

İş dünyasının iş gücü talepleri doğrultusundaki ihtiyaçlarını dikkate alarak, “İş Yeri Uygulama Eğitimi” adını verilen yeni eğitim modelini 20l6-20l7 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulamaya aldıklarını dile getiren Çelebi, “Yeni uyguladığımız model kesinlikle bir staj değil. ‘İş Yeri Uygulama Eğitimi’ dersi adı altında eğitim programların son dönemine konulmuş, iş yerlerinde yapılması gereken yüzde 90 devam zorunluluğu olan bir ders. Bu yeni modelle, öğrenciler son dönemlerini iş yerlerinde tam zamanlı ve kesintisiz olarak 15 hafta süreyle yapacakları uygulamalar ile tamamlayacaklar. Son dönemlerine kadar üniversitemizden edindikleri teorik ve pratik bilgilerini yapacakları uygulamalar ile birleştirerek bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Hayata ve işe dokunacaklar, tüm iş tasarım ve üretim süreçlerinin içerisinde yer alacaklar, iş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini, sorumluluk alma becerileri artacak” diye konuştu.

Bu ders ile öğrencilerin iş dünyası ile okurken tanışma fırsatı bulacaklarını ve mezuniyet sonrası adaptasyon sorununun ortadan kalkacağını ifade eden Çelebi, “Böylelikle iş bulma konusunda daha avantajlı olacaklar. İş yerlerinde çalışma saatlerine, şartlarına ve koşullarına uyacaklar. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşın sigortaları 5510 sayılı SGK hükümlerine göre üniversite tarafından yapılıyor ve takip ediliyor. Öğrencilerin iş yerlerindeki çalışmaları izleyici öğretim elemanımız tarafından izlenecek. Dönem sonunda başarı notlarının yarısını işletme yetkilisi verecek. Öğrencilerin işletmelerdeki uygulamalı eğitimden başanlı olabilmeleri için 100 üzerinden 60 almaları gerekiyor” dedi.

Üniversiteler inovatif projeler üretmeli

Stajların iş dünyasının talep ettiği becerilerin öğrencilere kazandırlmasında yetersiz kaldığını ifade eden Çelebi, şunları söyledi: “Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası, nasıl ve nerelerde istihdam edildikleri, iş gücü piyasasının nitelikli iş gücü taleplerinin ne kadar ve ne nitelikte karşılandığı, üniversitelerin nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda ne kadar başarılı oldukları önemli bir gösterge. Öğrencilerin, üniversitelerde kaliteli ve nitelikli eğitim almaları, bir yandan da temel ve mesleki bilgilerini sektörle iş birliği yapılarak, iş yerlerinde yapacakları uygulamalarla geliştirmelerinin sağlanması, mezun olmadan iş yaşamına doğrudan katılmaları bu sorunların önemli ölçüde azalmasına sebep olacak.”

Üniversite sanayi işbirliği gelişecek

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kendi yetiştirme şansını elde ettiğini ve bu modelle işletme maliyeti ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı bulanacağını söyleyen Çelebi, “Gelen öğrencileri değerlendirerek öğretim programlarındaki eksiklikleri gözlemleyebilecek ve tespitlerini üniversite ile paylaşarak, hem eğitim sisteminin bir parçası olacak, hem de programların ihtiyaç duyulan düzeyde güncellenmesine katkıda bulunarak eğitim sisteminin dinamik bir yapı kazanmasını, ihtiyaçlarına uygun programın açılmasını sağlayacaklar. Üniversite ve sanayi işbirliği süreci gelişecek” ifadesini kullandı. Bilgi çağında üniversitelerin en önemli görevinin iş dünyasının talebi doğrultusunda, rekabet gücüne ve iktisadi büyümeye katkısı nedeniyle teknolojiyi anlayabilen uygulayabilen iş yerlerinde rekabet avantajı yaratacak, katma değeri yüksek, verimli ve kaliteli hizmet üretebilen nitelikli iş gücünü yetiştirmek olduğunu söyleyen Çelebi, "Rekabetin artışı ve küreselleşmesi artık iş gücünün niteliklerinin geliştirilmesi ihtiyacını doğuruyor. Ülkemizde de iş dünyamızın rekabet gücüne katkısı nedeniyle, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı ve talebi her geçen gün artıyor. Türkiye, güçlü iş gücü piyasası ve canlı iç pazarın temellerini oluşturan genç, dinamik ve artan nüfusuyla piyasaya fırsat sunuyor. Bu fırsatı iyi kullanarak, niteliğinin iyileştirilmesi son derece önemli. Bu doğrultuda mesleki eğitim, nitelikli iş gücünün karşılanması, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri” şeklinde konuştu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.