14 °C

Dış ticaret hakkında her şey...

Küresel sistemin önemli belirleyicilerinden birini oluşturan dış ticaret odağında gelişen 404 sayfalık kitap, "Giriş" bölümünde değinildiği üzere, Türkiye'nin gelişim sürecinde dış politika ve uygulamalarını incelemek amacını da taşıyor.

Dış ticaret hakkında her şey...

TARIK YILMAZ

Dış ticaretle uğraşan işinsanları, artık kütüphanelerinde, konuyu her noktasında detaylarıyla inceleyen bir rehber kitaba yer verebilecekler. Halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi olarak görev yapan ve aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Müfettişleri İstanbul Grup Başkanlığı görevini sürdüren Zeki Tüyen'in kapsamlı bir kaynak niteliğindeki kitabı "Türkiye'de Dış Ticaret Politika ve Uygulamaları", geçtiğimiz günlerde rafl ardaki yerini aldı.

"Dış ticaretin bir ekonomi içindeki payı ve öneminin belirlenmesi, ekonomik durumunun saptanması bakımından önemli bir konudur" diyen Zeki Tüyen'in kitabı, Türkiye'de dış ticaret politika ve uygulamalarını ele alarak bu politika ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik düşünce, görüş ve önerilerin açıklanması amacıyla hazırlanmış bir yapıt.

Zeki Tüyen, ilk baskısı geçtiğimiz aylarda, Globus Dünya Basınevi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'de Dış Ticaret Politika ve Uygulamaları" adlı yapıtında, ülkemizde dış ticareti şöyle değerlendiriyor:

"Türkiye'nin 1980 yılından bu yana uygulamaya başladığı ihracata dayalı sanayileşme politikalarının başarılı olabilmesi, üretim ve sanayi yapısının yatırım malı ve ara malı üreten bir yapıya dönüştürülmesine ve sanayileşmenin bu yönde geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bu durumda, Türkiye ithal ettiği yatırım malı ve ara malına dayalı ihracat yerine, Türkiye'de üretilen yatırım malı ve ara malına dayalı ihracat olanağına kavuşmuş olacak, böylece dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelebilecektir. Bu gelişim ve değişimin gerçekleştirilememesi durumunda, Türkiye'nin dış ticaret açıklarının devam etmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'nin yatırım malı ve ara malı üreten sanayi politikalarına ağırlık ve öncelik vermesi önem arz etmektedir."

nedenler ve teoriler...

Okurlar, "Türkiye'de Dış Ticaret Politika ve Uygulamaları" kitabında, ele alınan konuyu altı ana bölümde inceleme olanağına sahipler. Küresel sistemin önemli belirleyicilerinden birini oluşturan dış ticaret odağında gelişen 404 sayfalık kitap, "Giriş" bölümünde değinildiği üzere, Türkiye'nin gelişim sürecinde dış politika ve uygulamalarını incelemek amacını da taşıyor.

Kitabın "Dış Ticaret Kavramına ve Teorilerine Genel Bir Bakış" başlıklı ilk bölümünde; dış ticaretin tanımı, nedenleri ve teorileri üzerinde duruluyor. 52 sayfalık bu bölümde ele alınarak okura açıklanan alt başlıklardan bazıları "Dış Ticaret Nedir?", "Dış Ticaret ve İç Ticaret Arasındaki Farklılıklar", "Dış Ticaretin Temel Nedenleri", "Dış Ticaretin Diğer Nedenleri" ve "Dış Ticaret Teorilerine Genel Bir Bakış."

Zeki Tüyen, ikinci bölümde "Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları"nı açıklarken, üçüncü bölümde "Belli Başlı Dış Ticaret Politikaları" olarak korumacı ve serbest ticarete dayalı dış ticaret politikaları üzerinde duruyor. Kitap, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi dış politikaların açıklandığı "Türkiye'de Dış Ticaret Politikaları" başlıklı dördüncü bölümün ardından, "Türkiye'de Dış Ticaret Uygulamaları"yla devam ediyor.

Zeki Tüyen, verdiği kapsamlı bilgilerin ardından "Sonuç ve Değerlendirme" bölümünde de okurlarıyla görüşlerini paylaşıyor. Kitabı, www.dunyastore.com internet sitesinden edinmek mümkün.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.