9 °C

kitaplı kalın...

FARUK ŞÜYÜN

kitaplı kalın...2019’a merhaba dediğimiz şu günlerde yayın sektörü, 19 Aralık 2018 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da belirtilen değişiklikleri konuşuyor. Çünkü, bu değişiklikler sonucu gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimindeki KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri teslimindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği bir açıklama yaparak “Basılı kitapta ve e-kitapta KDV’nin kaldırılması” için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Açıklamada özetle şöyle deniliyordu: “Basılı kitabın üretim aşamasındaki KDV’yi yüzde 18’lerden yüzde 1’lere çekilmesi, telif ödemelerindeki yüzde 17’lik stopajın ve telif ödemelerindeki yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılması yönünde mücadele verirken e-kitap KDV’sindeki bu artış elbette yayıncıları demoralize etmiştir. Çünkü son aylarda kâğıt ve baskı fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle yayıncılar yayın programlarını revize ederek, kitapların bir kısmını e-kitap olarak satışa sunmayı ve bu maliyet artışını bu şekilde hafifl etmeyi düşünmekteydiler. Yapılan değişiklik, basılı kitabın da benzer bir vergi artışına uğrayıp uğramayacağı konusunda biz yayıncıları tedirgin etmiştir.

Sektörümüz çok ağır bir vergi yüküyle karşı karşıyadır, yaratıcı endüstriler, bu vergi yükü ağırlığını taşıyamayacak duruma gelmiştir.

KDV’nin kitap yayıncıları üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, sağlanan istisna ve indirimlerle daha fazla kitabın basılmasının ve erişime sunulmasının teşvik edilmesi, yayıncılık sektöründe işletmelerin gelişen teknolojiye yatırım yapabilmesinin özendirilmesi ve böylece ülkemiz kültür endüstrisinin ve ekonominin kalkınmasına, okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması hedefimiz olmalıdır.

Vergi yüklerinin kaldırılması, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünü açacaktır. Bu konuda mevzuat ve uygulamada gerekli adımların atılabilmesi ve sonuç alınabilmesi için, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır almasını bekliyoruz.”

Evet, artan maliyetler, yükselen KDV’ler sektörü olumsuz etkiliyor, ama kitap öyle bir tutku ki ona bağlananlar gerek yayıncı, gerek okur vazgeçmiyor; zor koşullara rağmen kitaplar yayınlanıyor, satın alınıyor ve okunuyor…

Yarın Adana’da Çukurova Kitap Fuarı açılıyor. Geçtiğimiz yıl, bir önceki seneye oranla yüzde 28,5 artışla 340 bin 395 kitapsever tarafından ziyaret edilerek rekor kırılmıştı. İnanıyorum ki kitapseverler bu sene de yeni bir rekora imza atmak için salonları dolduracaklar…

2019’un bol kitaplı geçmesi, kitapların raflarınızdan hiç eksik olmaması dileğiyle her şey gönlünüzce olsun, kitaplar hayatınızdan hiç eksik olmasın; daima kitaplı kalın…

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap