10 °C

Tarihseverlere müjde!

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan kitap, büyük bölümü Atatürk'ün kendi elyazısıyla yazdığı, Yapı ve Kredi Bankası Arşivi'nde bulunan Atatürk'le ilgili belgelerin bir araya getirildiği önemli bir kaynak…

Tarihseverlere müjde!

Atatürk / Belgeler, Elyazısıyla Notlar, Yazışmalar kitabı, büyük bir bölümü Atatürk'ün kendi elyazısıyla yazdığı, Yapı ve Kredi Bankası Arşivi'nde bulunan Atatürk'le ilgili belgelerden Yücel Demirel tarafından derlenmiş.

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Atatürk/ Belgeler, Elyazısıyla Notlar, Yazışmalar" kitabında Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri tarafından tutulmuş küçük bir defterdeki Birinci Dünya Savaşı sırasındaki yazışmaları, Mustafa Kemal Paşa'nın Meclis Başkanı seçilmesinden sonra yaptığı konuşmanın metni ve Arif Oruç'la mektuplaşması, Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin Anadolu'ya geçmesiyle ilgili yazışmalar da yer alıyor.

Londra Konferansı hakkında Mustafa Kemal Paşa'nın yazısı, Anadolu'daki savaşın olumsuz sonuçlanma ihtimali karşısında Meclis'in Kayseri'ye taşınmasıyla ilgili yazışmalar, Cemal Paşa'nın Paris'teki temaslarıyla ilgili Mustafa Kemal Paşa'ya mektupları, Başkumandanlık tartışmalarıyla ilgili muhalifl erin eleştirilerine cevaplar, 30 Ağustos Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın bildirisi yine kitaptaki belgeler arasında…

Saltanatın Kaldırılması hakkında Meclis'te yaptığı konuşmanın kendi elyazısıyla notları ve İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrıldıktan sonra CHP grubunda yaptığı konuşma metni de kitapta orijinalleriyle birlikte yer alıyor. TBMM 23 Nisan 1920'de en yaşlı üye, Sinop Mebusu Şerif (Aykan) Bey'in yönetiminde ilk toplantısını yapmıştır. 24 Nisan'da Çorum Mebusu Fuat Bey ve 14 arkadaşı Meclisin yasamanın yanı sıra yürütme görevini de üstlendiğini, dolayısıyla meclis başkanından başka bir de ikinci başkan seçilmesini isteyen bir önerge vermiştir. Fuat Bey, önergesini açıklarken ayrıca iki başkan yardımcısı seçilmesini de istemiş ve bu isteği kabul edilmiştir.

Aynı gün, ayrı ayrı yapılan başkanlık divanı seçimleri sonucunda kullanılan 120 oydan 110'unu alan Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanlığı'na, Erzurum Mebusu Celâlettin Arif Bey 109 oyla ikinci başkanlığına, Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi de 91 oyla birinci reis vekilliğine getirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa, seçimden sonra kürsüye gelerek aşağıda orijinal el yazısı metni görülen konuşmayı yapmıştır. Bu tarihte henüz Meclisin antetli kâğıdı yoktur ve konuşmanın metni "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye" başlıklı kâğıda yazmıştır.

ATATÜRK, BELGELER, ELYAZISIYLA NOTLAR, YAZIŞMALAR, Hazırlayan: Yücel Demirel, Yapı Kredi Yayınları, 380 s.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap