14 °C

Standartlara uymasa da çaba gösteriyor

Raporunda Türkiye'nin çabalarına yer veren ABD Dışişleri Bakanlığı, bazı tavsiyelerde de bulundu.

Standartlara uymasa da çaba gösteriyor

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı, 2011 yılı İnsan Ticareti Raporu'nu açıkladı. Raporun Türkiye bölümünde hükümetin, insan ticaretinin önlenmesi için asgari standartlara tam olarak uymadığı, ancak bunu yapmak için önemli çabalar harcadığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'de fuhuşa zorlanma amaçlı insan ticareti mağdurları olan kadın ve çocukların ağırlıklı olarak eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa kökenli olduğu kaydedildi.

"Türk kadınların da ülke içinde fuhuşa zorlanma vakalarına maruz kaldığı" ifade edilen raporda, bölgesel uzmanlara dayandırılarak, Türkmenistan, Tacikistan ve Moğolistan'dan erkek ve kadınların Türkiye'de zorla çalıştırıldığı vakaların bulunduğu belirtildi.

Raporda son dönemdeki bazı raporlara göre Türkiye'de, "uyuşturucu ticareti, fuhuş ve yankesiciliğe karışan çocukların, suç gruplarının istismarına karşı savunmasız oldukları, bazı çocukların da zorunlu evlilik yoluyla insan ticaretine maruz kalabildikleri" kaydedildi.

Standartlara uymasa da çaba gösteriyor

Türk hükümeti, insan ticaretinin önlenmesi için asgari standartlara tam olarak uymuyor, ancak bunu yapmak için önemli çabalar harcıyor" değerlendirmesinin yer aldığı raporda, hükümetin, raporun yazıldığı dönemde, zorla çalıştırma ve ülke içi insan ticareti konusundaki farkındalığını artırdığı ve "157" yardım hattına fon sağladığı belirtildi.

Raporda, Türkiye'deki mağdurlara yönelik "tutarsız koruma tedbirlerinden kaynaklanan uzun süreli eksikliği giderme  çabalarının devamının getirilmediği ve bunun mağdurların korunması ve onlara yardım sağlanmasında önemli boşluklara neden olduğu görüşü yer aldı.

Bunun yanında, "polis tarafından saptanan mağdurların sayısının bir önceki yıla göre hemen hemen yarı oranda azaldığının" kaydedildiği raporda, "devletin, 2010 yılında insan ticareti suçu işleyenler hakkında adli kovuşturma yürütmesi ve bu kişileri mahkum etmesine rağmen, bu konuda yeterli hapis cezalarının verildiğini göstermek için sözkonusu kişilerin haklarındaki mahkumiyet kararlarına dair bilgi sunmadığı" ifade edildi.

Tavsiyeler

Raporun "Türkiye'ye Tavsiyeler" başlıklı bölümünde şu önerilere yer verildi:

-Türkiye içindeki insan ticaretini önlemek için ilgili düzenlemenin nihaileştirilmesi ve kanunlaştırılması,

-İnsan ticareti suçu işleyenlerin adli kovuşturmaya uğraması ve mahkum edilmesi,

-İnsan ticareti vakalarında neden çok sayıda beraat kararının çıktığını tespit etmek için bir çalışmanın yürütülmesi,

-Ülkede uzman sivil toplum kuruluşlarınca işletilen barınaklara sürekli fonun ayrılması,

-İnsan ticareti suçundan mahkum edilenlere yönelik para cezalarından gelen fonlarla, mağdurlara yönelik yardım fonunun oluşturulması,

-Sivil toplum kuruluşlarının ıslah evlerine erişimine izin verme uygulamalarının genişletilmesi,

-fuhuşa zorlanma ve zorla çalıştırılma mağdurlarının aktif biçimde saptanmasına yönelik çabaların artırılması,

-Mağdurlara, yasa uygulayıcılarla daha fazla işbirliği yapmalarına yönelik teşvikleri artırmak için tanık koruma tedbirlerinin geliştirilmesine devam edilmesi,

-İnsan ticareti mağduru çocukların yanı sıra, zorla çalıştırılmaya maruz kalan erkekler için özel yardımların geliştirilmesi."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap