5 °C

Eğitim sistemi sil baştan

Şura'nın 4. gününde liselerde Din Kültürü dersinin 2 saate çıkarılması ve Alkollü içki hazırlama dersinin kaldırılması önerisi kabul edildi. Peki Şura'da bugüne kadar hangi öneriler öne çıktı, hangileri reddedildi ya da kabul edildi? İşte cevabı...

Eğitim sistemi sil baştan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve Antalya’da devam eden 19. Milli Eğitim Şurası, anaokulu ve ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara zorunlu din dersi verilmesi ve karma eğitimin sonlandırılması önerileriyle bir anda ülkenin gündemine oturdu.

İşte Şura'nın başladığı 1 Aralık'tan bu yana öne çıkan başlıklar....

1. sınıflara din dersi Şura'nın son günü oylanacak

 19. Milli Eğitim Şurası’nda en çok tartışılan konulardan biri karma eğitim oldu. Eğitim-Birsen'in çok tartışılan "karma eğitimin kaldırılması"na yönelik önerisi bir çok kesim tarafından eleştirildi.
Şura'ya katılanlar "Karma eğitimin sonlandırılması"nın  gündem dışı bir konu olması gerekçesiyle uygulamaya geçmesinin mümkün olmadığını söyledi. Din eğitiminin anaokulundan başlaması reddedilirken, ilkokul birinci sınıftan itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması önerisi komisyondan geçti. Öneriler Şûra'nın son günü oylanacak.

avci_sura-001.jpg

Bakan Avcı'dan 'karma eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Avcı, “karma eğitim” tartışmalarıyla ilgili “şura gündeminde olmayan bir konuda karar alınmasının mümkün olmadığını” belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise, bu konuların şurada konuşulabileceğini ama özellikle karma eğitimin kaldırılması yönünde bir karar çıkmasını beklemediklerini söyledi. 

Ortaokullardaki ders süresi düşüyor

Karma eğitim tartışmalarının ardından, Şura bu kez öğrencileri sevindirecek bir karara imza attı. ‘Öğrenim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ başlığı altında toplanan komisyondan, ortaokullardaki 35 saatlik ders süresini 30’a düşürme kararı çıktı. 

Teneffüs süreleri uzayacak

zil.jpgAyrıca 29 saat olan zorunlu ders süresi de 25’e düşürülürken, ders saatlerinin yoğunluğu nedeniyle kısalan teneffüs süreleri ise uzatılacak. Düzenlemeyle okulların giriş-çıkış saatlerinde de değişiklikler olacak. Ders saatleri ile ilgili komisyon kararları genel kurulda görüşülecek. Seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik derslerinden biri seçilerek haftada 2 saat olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy birliğiyle kabul edildi.

Osmanlı Türkçesi dersi zorunlu hale geliyor

Şura'nın 3. gününde öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin görüşüldüğü komisyonda, Osmanlı Türkçesi'nin zorunlu ders olarak bütün liselerin öğretim programlarında yer alması benimsendi.

Ortaöğretimde "tek çatı" önerisi reddedildi

Komisyonda, genel ortaöğretim kurumları (Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi) tek bir okul çatısı altında birleştirilip farklı program türlerinin uygulanabilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Bazı katılımcıların, genel liselerin Anadolu Liselerine dönüştürüldüğü hatırlatarak, bu dönüşümden verim alınamadığını ifade etmesi üzerine öneri oy çokluğuyla reddedildi. 

Atatürkçülük dersi sil baştan

Öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin görüşüldüğü komisyonda, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçirilerek, objektif ve gerçekçi bir anlayış ile yeniden yazılması önerisi de kabul edildi.

Hafız olmak isteyene iki yıl muafiyet

Komisyondan 1. sınıf öğrencilerine din dersi konulmasının dışında ortaokul öğrencilerini de ilgilendiren bir karar çıktı. Karara göre, ilkokuldan sonra Kuran kurslarında hafızlık eğitimi almak isteyen ortaokul öğrencilerine tanınan 1 yıllık muafiyet hakkı 2 yıla çıkarıldı, ara verilen sürelerde öğrenciler dışarıdan sınavlara girebilecek.

Şura'da 4. gün

Liselerde din dersi 2 saate çıkıyor

19. Milli Eğitim Şurası"nda bugün ise, ortaöğretimin tüm sınıflarında matematik ve fen bilimleri seçmeli derslerinin içerisinde ayrı ayrı fizik, kimya ve biyoloji uygulamaları derslerinin haftalık ders çizelgelerinde yer alması, liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2 saate çıkarılması önerileri benimsendi.

Alkolle içki servisi yapılan bölümlerde 
stajın yasaklanması önerisine ret

Komisyonda, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden, alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması ve staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkolle içki servisi yapılan ya da alkolle içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının yasaklanması önerileri sunuldu.

"Alkollü içki hazırlama dersinin kaldırılması" önerisi kabul edildi

Görüş bildiren katılımcılardan bazıları, Anayasa'da 'devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden ve ilgili uyuşturucu maddelerden koruması için gerekli tedbirlerin alınmasına" ilişkin hüküm yer aldığını ve 18 yaşın altındakilere bu dersin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Diğer bir katılımcı ise öğrencilere bu dersle çalışacakları iş koluna ilişkin beceri kazandırmak istendiğini belirtti.Başka bir katılımcı da bu okullarda okuyan öğrencilerin bu dersleri almasının gerektiğini ve yasakların her zaman çekici geldiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Hayati Akyol, öğrencilerden de görüş istedi.

Öğrenciler ise aleyhte görüş bildirdi. Yapılan müzakerelerinin ardından, öneri kabul edilmedi.

Öğleden sonraki oturumda Eğitim Bir-Sen temsilcileri konuyu yeniden gündeme getirdi. Reddedilen öneri bir kez daha oylandı. Bu kez öneri kabul edildi. 

Öğretmenlere yıpranmayı önerisi onaylandı

Öğretmen Niteliğinin Arttırılması komisyonunda, öğretmenlere her dört yılda bir yıpranma payı verilmesi önerisi benimsendi.  

Öğretmenlerin mesleki yeterlikler doğrultusunda kariyer basamaklarında yükseltilmesinin, sınav dışında, lisansüstü eğitim, yer aldığı bilimsel, sosyal, ulusal ve uluslararası projeler, katıldığı mesleki gelişim programları, öz ve akran değerlendirmesi, öğrenci-veli geri bildirimlerini içeren çoklu değerlendirme sistemi ile değerlendirilmesi de benimsendi. 

Meslek standartları getirilecek

Her mesleğin olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de toplumsal itibarının arttırılmasında stratejik önem taşıyan öğretmenlik mesleğinin etik kodları ve meslek standartlarının ivedilikle oluşturması ve ilgili taraflarla paylaşılması gerektiği benimsendi.  

Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması da alınan kararlar arasında yer aldı. 

Komisyonda ayrıca, öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programlarında uygulama derslerinin oranının yüzde 50’ye yaklaştırılması da kabul edildi.

Kabul edilen 40 madde Genel Kurul'a iletilecek

Komisyonda, dört gün boyunca sunulan ve üzerinde tartışılan öneriler, oylamaya sunuldu ve bunun sonunda kabul edilen 40 madde, Genel Kurul'a iletilmek üzere karara bağlandı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.