12 °C

Eğitime katılım oranı yüzde 22,7

TÜİK verilerine göre yetişkinlerin örgün veya yaygın eğitime katılım oranı yüzde 22,7 oldu.

Eğitime katılım oranı yüzde 22,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yetişkin eğitimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 18 yaş ve üstünde olan nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı yüzde 22,7 oldu. En yüksek katılım yüzde 48,9 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti. Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üstü erkeklerin yüzde 26,6'sı katılırken, kadınlarda katılım yüzde 18,9 olarak gerçekleşti.

Tamamlanan eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, örgün veya yaygın eğitime katılanların oranının en yüksek olduğu grup, yüzde 49,5 ile yükseköğretim mezunları. Örgün veya yaygın eğitime katılım oranı mesleki veya teknik liselerde yüzde 40,9 ve genel liselerde yüzde 40 olarak gerçekleşirken, bir okul bitirmeyenlerde bu oran yüzde 2,4'te kaldı.

Türkiye'de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri eğitim alanlarına göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı yüzde 33,1 ile 'Hizmetler' aldı. Bu eğitim alanını sırasıyla yüzde 13,5 ile 'Sağlık ve refah' ve yüzde 12,7 ile 'Sosyal bilimler, iş ve hukuk' takip etti. 'Tarım ve veterinerlik', yüzde 1,5 ile son sırada yer aldı.

Genel programlara katılım en çok 65 yaş ve üstü nüfusta

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında 18-24, 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ilk sırayı 'Hizmetler' alırken, 55-64 ve 65 ve üstü yaş gruplarında sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 36,9 ile 'Genel programlar' ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de 18 yaş ve üstü fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 39,4 ile işverenler yer aldı. Bunu, yüzde 26,6 ile yaygın eğitim kurumları ve yüzde 11,9 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 32 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise yüzde 46,8 ile işverenler yer aldı.

Yaygın eğitime katılımın en büyük nedeni işini daha iyi yapmak oldu

Eğitim sağlayıcılara katılımcıların yaş gruplarına göre bakıldığında ise eğitim alan 18-24 yaş grubunda yüzde 33,5, 55-64 yaş grubunda yüzde 28,6 ve 65 ve üstü yaş grubunda yüzde 41,1 ile yaygın eğitim kurumları; eğitim alan 25-34 yaş grubunda yüzde 48,2 ve 35-54 yaş grubunda yüzde 45,2 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 61,9 ile 'işini daha iyi yapmak' yer aldı. Bunu yüzde 49,9 ile 'katılmaya mecbur olmak' ve yüzde 49,8 ile 'günlük hayatta gerekli bilgi ve becerileri kazanmak' takip etti

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.