Eğitimsiz kadın güvensizlik eğitimli ayrımcılık yaşıyor

Sabancı Üniversitesi ve KAGİDER iş birliği ile hazırlanan, “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” raporuna göre üniversite mezuniyetinde kadınlar, erkeklerle arayı kapatıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar Raporu’na göre kadınların istihdam edildikleri işlerin nitelik ve beceri taleplerine bakıldığında son 10 yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde ise istihdamın arttığı gözleniyor.

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe daha fazla ayrımcılık yaşayıp duvara çarparken lise altı eğitime sahip kadınlarda geleceğe güven azalıyor. Bugün sadece İstanbul’da her 3 kadından biri ne eğitimde ne istihdamda yer alırken bu oran Anadolu’da yüzde 60’lara ulaşıyor. Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile hazırlanan, “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” Raporu açıklandı.

Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’te gerçekleştirilen toplantıda KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler-Baç yaptı. Etkinlikte, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Esra Durceylan Kaygusuz, Alpay Filiztekin ve Zeynep Gülru Göker hazırlanan raporun sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre kadınların istihdam edildikleri işlerin nitelik ve beceri taleplerine bakıldığında son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde istihdamın arttığı görüldü. Raporda; pandeminin işgücüne katılımın üzerindeki olumsuz etkisinin erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla olduğu ve kadınların eğitim seviyesi arttıkça pandeminin yarattığı olumsuz etkinin arttığı görüldü.

Yönetici kadınlar artıyor

Raporda yer alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketleri 2021 verilerine göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılım oranı toplam %51,4; bu oran erkeklerde %70,3 kadınlarda ise sadece %32,8. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları OECD ortalamasının çok altında kalıyor.

Raporda, 2004-2021 yılları arasında niteliksiz işlerde kadın istihdamının yüzde 3 artarken, nitelik gerektiren işlerde kadın istihdamı yüzde 21’lerden yüzde 11’lere gerilediği görülürken yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2004 yılında yüzde 7 seviyesinden 2021 yılında yüzde 20 seviyesine ulaşıyor. Bu oran 2021 yılı için yüzde 33.7 olan OECD ülkelerinin ortalamasının altında.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler-Baç, “Dünya ve ülke olarak oldukça zor dönemlerden geçtik. Covid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ekonomik kriz ile devam eden sürecin getirdiği birçok farklı sorun var. Bunların bir bölümü de bu rapora yansıdı. KAGİDER’in desteğiyle hazırladığımız bu raporun Türkiye’de iş gelişimi için önemli katkıda bulunacağını düşünüyoruz” dedi.