Google, YouTube ve Twitter'la teknoloji yatırımı için masada!

Rektör Acar, "ODTÜ Teknokent'te yeni bir kümelenme yaratıyoruz. Twitter, Youtube gibi teknoloji şirketleriyle görüşüyoruz. İrtibat ofisi gibi değil, teknoloji üretimi için getirmek istiyoruz” dedi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - ODTÜ Teknokent bünyesinde yeni bir kümelenme yaratma çalışması var. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, "Mikro Elektronik Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin bulunduğu bölgede bir merkez bina yapılacak. Hedefimiz satış bürosu açmak değil, global şirketlerin araştırmalarının bir kısmını buraya taşımak... Büyük firmalarla görüşmeler sürdürülüyor. Google, Twitter ve YouTube ile de konuşuyoruz. 2015 yılı başından itibaren inşaata başlarız” dedi.

Eğer bir öğrenci yüksek lisans yapmak istemiyorsa Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun olduktan sonra iş bulma süresi 2.5 ay. Hatta ODTÜ’lüler daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. ODTÜ, en fazla CEO çıkaran okullardan biri. Bankacılıkta, reel sektörde üst düzey pek çok yönetici ODTÜ’lü. Üniversite, Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında Türkiye’ye gelen hibelerin %11’ini aldı. Şimdi ODTÜ ve ODTÜ Teknokent olarak Brüksel’de bir irtibat ofisi açılması planlanıyor. Bu ofis 2014 yılı içinde aktif hale gelecek. ÇP dışında Horizon 2020’ye ilk teklifl er gönderen ODTÜ, buradan da ÇP’deki gibi aynı payı almayı hatta daha da büyütmeyi hedefliyor. TÜBİTAK’ın, oluşturduğu Teknofan ile programının 16 katılımcısından biri de ODTÜ. 

Tersine Beyin Göçü Destekleriyle Türkiye’ye dönen 120 araştırmacının 11’i ODTÜ’ye döndü. Okuduklarınızın hepsi aslında ayrı ayrı önemli başlıklar, hepsi ayrı flaş... Yazmaya devam edelim. ODTÜ "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2013” sıralamasında 136 üniversite arasında 86.0 puanla 1. sırada. 

2000 yılının başında açılan ODTÜ Teknokent’in bugün 3 şubesi var. İçinde 300’den fazla ar-ge şirketi faaliyet gösteriyor. Bu 300 şirketin yaptığı ihracat 250 milyon doları geçmiş durumda. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu: Bu ihracat geliri seri üretimden elde edilen ihracat geliri değil. Tamamen fikri ve sinai mülkiyet haklarından, prototiplerden ve yazılımdan elde edilen ihracat geliri. Şimdi ODTÜ Teknokent uluslararası boyutta genişletmeye çalışmaları sürüyor. 

San Francisco'da merkez 

Washington DC’deki temsilcilik, ofis 2-3 ay içinde açılacak. San Francisco’da kuluçka ve hızlandırma merkezi yine 2-3 ay içerisinde açılacak. New York, Boston, Chicago, Berlin ve Brüksel ofislerinin açılmasına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Buraların amacı ODTÜ Teknokenti uluslararası haritada bir merkez olarak tanıtmak ve kabul ettirmek olacak. 

Asıl haber ise şu: ODTÜ Teknokent büyümesinde bir yeni kümelenme yaratma çalışması var. Eskişehir yolu üzerinde mikro elektronik mekanik sistemler laboratuvarnın olduğu bölgede bir merkez bina yapılacak. Burasının uluslararası düzeyde bir araştırma merkezi olması yani Google, intel, yandex gibi, twitter, youtube, microsoft gibi global şirketlerin araştırma, ar-ge faaliyetlerinin bir kısmını burada yapması hedefl eniyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, “Şu ana kadar daha çok Türkiye ölçeğinde iş yaptık. Şimdi dünya ölçeğinde bilişim konusunda dünya ölçeğinde söz sahibi olacak bir kümelenme yaratmaya çalışıyoruz. Temaslarımız başladı. Fizibilite çalışmaları yapılıyor. Hedefimiz burada irtibat, satış bürosu açmak değil araştırmalarının bir kısmını buraya taşımaları. Burada da yeterli alt yapı ve işgücü havuzu var. Onlarda bunu kabul ediyor. Bu model üzerinden büyük firmalarla görüşmeler sürdürülüyor. 2015’in başından itibaren inşaata başlarız” dedi. 

ODTÜ’yü, ODTÜ’de yapılan işleri, 3. nesil üniversite tartışmalarından üniversite-sanayi işbirliğine kadar Türkiye’de eğitimin gündemini, sorunlarını DÜNYA okurları için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ile konuştuk. Türkiye’nin sıçrama yapması, rekabet gücünün artması, orta gelir tuzağını aşması için eğitime özellikle önem vermesi, eğitim politikalarının istikrarlı olması gerekiyor. Prof. Dr. Ahmet Acar, çarpıcı bir istatistik paylaşıyor. Şöyle aktarıyor: "The Global Competitiveness Report’a göre 148 ülke arasında Türkiye 44’ncü sırada yer alıyor. Bu sıralamadaki yerimizi piyasa büyüklüğümüz yukarı çekiyor. Buna karşılık eğitim bizi aşağıda çekiyor. Eğitimin kalitesinde 148 içinde 90’ncı sırasındayız.” diyor. Aynı rapora göre 3 tür rekabet temeli var. Maliyet temelli, verimlilik temelli ve inovasyon temelli rekabet. İşte Prof. Dr. Acar, Türkiye’nin rekabet ligindeki yerinin verimlilik ve inovasyon temelli rekabet arasında yani bir geçiş döneminde olduğunu belirtiyor. Acar, “Bu geçiş döneminin özelliği ise artık bizim şirketlerimizinde kurumlarımızın daha fazla ar-ge, üniversite- sanayi işbirliği, temel araştırma demeye başlaması” diyor. 

‘İş arayan değil iş kuran’ 

Girişimcilik ve inovasyon yaratmanın bir iklim meselesi olduğunu vurgulayan Rektör Acar, “Yaratılığın, yenilikçiliğin sıra dışı düşünen insanların da olduğu bir iklim yaratmak istiyorsanız en gerekli faktörlerden bir tanesi ‘özgürlük’tür. 21. yüzyılın motivasyonu da bu. Girişimcinin yeşerebileceği ortamı oluşturmanız lazım” şeklinde konuşuyor. Bir ODTÜ’lünün geliştirdiği iş fikrini iş kurma aşaması ve sonrasına kadar çeşitli programlarla desteklerini belirten Acar: Girişimcilik merkezimizde lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine girişimcilik modülleri veriyor. Yenilikçilik nedir, yaratıcılığın boyutları nedir, girişimci nasıl olunur öğretiyoruz. Biz ‘İş arayan değil iş kuran insanlara’ ihtiyacımız var diyoruz. ‘Hızlandırıcı’ dediğimiz merkezde, bir girişimci bir fikri varsa o fikri hayata geçirmeye çalışıyor. Kuluçka merkezlerimiz var. Orada bu fikrini geliştirmesi için mentörlük yapılıyor. Şirket kurabiliyorsa TEKMER’de ya da Teknokent’te yer veriliyor. Başarılı bir şirketse, hızlandırıcıya girer, yurtdışına götürürüz. Daha lisans öğrencisiyken başlayıp başarılı olan şirketi fırlatmaya kadar bir bütünü tamamlamaya çalışıyoruz. Finansman için ise ilk melek yatırımcı networkunu olarak tanımladığımı Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği’ni kurduk” . 

Teknokent’te 4 milyon ciro 

ODTÜ Teknokent’teki şirketlerin bir kısmı Türkiyenin en büyük şirketleri. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Acar anlatıyor: “İlginç ürünler de çıkıyor. Eğitim yazılımı yapan bir şirketin ürünleri Suudi Arabistan’dan Amerika’ya kadar satılıyor. Spor teknolojisi konusunda çalışan bir şirketimiz yaptığı sporcunun gücünü ölçen bir takım teknik aparat Chicago Bulls tarafından kullanılıyor. Türkiye’de savunma sanayisi sektörünün ihracat yapmasına olanacak sağlayan bir çok çalışma ODTÜ kampusunda sürdürülüyor. Cirosu 4 milyon dolara ulaşan firmalarımız var."

Özgür üniversite ortamı sayesinde CEO'lar yetiştiriyoruz 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğrencinin seçtiği disiplinde dünya düzeyinde bir müfredata, laboratuvarlara, kaliteli bir öğretim üyesi kadrosuna sahip. Yani bir üniversitede olması gereken her şeye sahip. Eğitim felsefesi ise şu: Öğrenciye sadece mevcut bilgi birikimin aktarıldığı bir felsefe değil, öğrenci odaklı, araşt ırma temelli bir eğitim. Yani ODTÜ, kişiye temel bilgileri vermenin ötesinde, bu bilgileri anlaması, uygulaması analiz ve sentez edebilmesi, daha da önemlisi doğruyu ve yanlışı yorumlayabilmesi, kendi araştırmasını yapması için gerekli atmosferi sağlıyor. Zirveleri zorlayan ve kendisini sorgulamasını öğrenen insanlar yetiştiriyor. ODTÜ Rektörü Ahmet Acar’ın vurguladığı önemli bir şey var. Acar, “Öğrenci topluluklarına mümkün olduğu kadar az müdahale ederek götürmeniz gerekiyor. Bu ortamı sağlarsanız daha fazla CEO’lar görüyorsunuz” diyor. ODTÜ’nün bilimsel, akademik başarılarıyla her yıl dünyanın en saygın 100 üniversitesi arasına girmesi bu nedenlerle hiç şaşırtıcı değil. Çünkü belki de en önemlisi ODTÜ, insanı bilim yapmaya sevkeden ‘özgür’ bir kampüs atmosferine sahip. Ben de bir doktora öğrencisiyim. ODTÜ’yü gördükten, o özgür havayı soluduktan sonra ODTÜ’ye geçsem mi diye düşünmedim değil. Neyse ki hala bir şansım var. Doktora sonrası araştırma için öğrenci alıyorlarmış.

Yeni fikre yeni işe 2 milyon lira

ODTÜ, 10 yıldır ODTÜ Teknokent işbirliğiyle ‘Yeni Fikirler Yeni İşler’ (YFYİ) en iyi teknolojik iş fikri yarışması düzenliyor. Bu yarışmanın mottosu “İş bulan değil, iş kuran mezun. Gençler, burada kendi işlerini kurma, kendi işinin patronu olma fırsatı buluyor. Öğrenciler, mezunlar burada iş fikirlerini hayata geçiriyor, girişimcilik yanları ortaya çıkıyor. Yarışma bu yıl, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından, Teknopark İstanbul işbirliği ile düzenlenecek. 2014 dönemi kayıtları başladı. Yarışmaya tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi veya mezunu (mezuniyetin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması kaydıyla) olan herkes katılabiliyor. YFY2’nin sunduğu desteklerin maddi değeri 2 milyon lirayı buluyor.

Maddi ödüllerin dışında birçok farklı destek de var:  

*Kuluçka Merkezinde Ücretsiz Fiziksel Alan Desteği (1-2 Yıl)  
*Girişimcilik Eğitimleri h Mentorluk Desteği 
*Sürekli Danışmanlık Desteği 
*Yatırımcı Buluşmaları
*Network Desteği  

'Öğle yemeği sonrası yürüyüşlerimde iyi fikirler çıkıyor.'

ODTÜ’DE HERKES HOCA 

ODTÜ’de herkes birbirine ‘hoca’ diye hitap ediyor. Daha Ankara’ya gelir gelmez bizi havaalanından alan ODTÜ ulaştırma servisinden şoför arkadaşın ilk hitabı: “Hangi bölümdensiniz hocam’?’ oldu. Bu hitap ODTÜ’de bir gelenek. Bence önemli bir şeyin de göstergesi. Acaba müstahdemden öğrenciye, memurdan profesörüne kadar herkesin birbirine ‘eşit’ bir şekilde hitap ettiği başka bir yer var mıdır? Bilmiyorum. 

YÜRÜMEK FİKİR VERİYOR 

ODTÜ’de iyi bir fikir, iş fikri, bilimsel araştırma konusu her herde ortaya çıkabiliyor, her şekilde tartışılabiliyor. Anlatayım. ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Barış Sürücü, ODTÜ ziyaretimizde ODTÜ kampüsünde bize bir tur attırdı. Üniversitede hocaların özellikle öğle yemeklerinden sonra Mühendislik Fakültesinden Hazırlık binalarına uzanan yolda yürüdüklerinden bahsetti. Biz de aynı yolda yürürken Barış Hoca şöyle konuştu: “Bunu çok sık yapıyoruz. Hem yürüyoruz hem de çalışmalarımız hakkında fikirlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Pek çok çalışmamızı geliştirirken bu yürüyüşler esnasında yaptığımız tartışmalar etkili oluyor(Artı bir bilgi vereyim: Yaşar Kemal’in romanlarını, yaptığı yürüyüşler sırasında kurguladığını bir yerde okumuştum.) 

ODTÜ'YE 300 BİN YENİ FİDAN 

ODTÜ Kampüs'te 4 milyon ağaç var. Çeşit de fazla. Kurucu rektörler bozkırdan bir orman yaratmışlar. Bu nedenle ODTÜ Ormanı önemli. Kampüsün ağaçlandırması daha da öyle. Şimdi bir kampanya yürütülüyor ‘Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden’ kampanyası. Hedef kampüse 300 bin yeni fidan dikmek. Böylece 2 bin 560 dekar orman alanı rehabilite edilecek. Bin dekar alan ağaçlandı

Etiketler