İlkokula da 'zorunlu din dersi' geliyor

19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda, ilkokul 1,2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması benimsendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANTALYA - 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda, ilkokul  1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflar için hazırlanacak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi önerisi benimsendi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında toplanan 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu, "Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" ve "Okul Güvenliği" konularının ele alındığı komisyonlarda kabul edilen önerilerin oylamasına başlandı.

Bakan Avcı, Divan Başkanı sıfatıyla grup kararlarının oylamasına geçmeden önce şura gündem konularıyla sınırlı olmak koşuluyla, isteyenlerin önergelerini 3 imzalı bir şekilde sunulması için 10 dakikalık süre tanıdı.  

Avcı, tüm şura üyelerine, öğretmenlere, velileri ve öğrencilere teşekkürlerini sundu. Şuranın basında yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Dün bir televizyon kanallarında bilgi verirken şura kararlarının tavsiye niteliğinde olduğunu söyleyince bazı şura üyesi arkadaşlarımız biraz takıldılar, benim o tavsiye vurgusunu biraz fazla yaptığımı düşünmüş olmalılar herhalde. Ama yasal olarak öyle. Şura yönetmeliği ve burada alınan kararların isteriz ki mümkün olan en yüksek düzeyde hayata geçirilsin. Ama bazı kararlar, olabilir ki bugünkü koşullar itibarıyla, tam da istendiği gibi hayata geçirilmesi mümkün olmayabilir. Ama bir ideali işaretlemesi bakımından onlar da bizim için makbuldür. Neticede Bakanlığın ayrıca kendi değerlendirmesi de şura yönetmeliğinin bir gereğidir."

Genel Kurul'da ilk olarak "Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri"ni ele alan komisyonun kararları üzerinde Şura üyeleri görüşlerini dile getirdi. 

Programın oyun temelli olması, programda değerler eğitimine yer verilmesi, okul öncesinden itibaren yetenek gelişiminin izlenmesi, okul öncesi ve ilkokulda kullanılan eğitim aracı metinlerinde kendi kültürümüze ait literatüre (masal, hikaye, fabl, şiir vb.) yer verilmesi, okul öncesi eğitimde, öğretim programlarının çocukların özgüven becerilerini ve birey olma bilincini geliştirmeye dönük olması, öğretim programlarında yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlara yer verilmesi, okul öncesi eğitimde uygun enstrümanlarla Türk müziği çalışmalarına yer verilmesi, düzeylerine uygun spor etiklerine verilmesi, Türkçe'nin doğru bir şekilde kazandırılması, okul öncesi eğitimde tekli öğretime geçilmesi önerileri kabul edildi. 

İlkokul kademesinde 'zorunlu din dersi'

Okul öncesine ilişkin önerilerin ele alınmasından sonra komisyonda ilkokul kademesine ilişkin öneriler ele alındı. 

İlkokullarda tekli öğretime geçilmesi, ilkokullarda haftalık ders saatinin 30 ders saati olması (25 saati zorunlu, 5 saati serbest etkinlikler olarak yürütülmesi). Serbest etkinlik saatlerinin veli-öğrenci talepleri de dikkate alınarak okul idaresince belirlenmesi; görsel sanatlar ve müzik derslerinin haftada en az 2’şer ders saati olması; 5 saatlik oyun ve fiziki etkinlikler dersinin 2 saatinin beden eğitimine ayrılması önerileri benimsendi.

İkokul 1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi önerisi de oylandı. Oylama öncesi, önerge de değişiklik verenlere 2 dakikalık söz verildi.  

Eğitim Sen "din ve ahlak derslerinin ayrılması ve zorunlu din derslerinin AİHM kararı doğrultusunda kaldırılması" şeklinde öneri sundu.

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise Anayasa da zorunlu ders olduğunu ve daha önce bu derslerin zorunlu olmamasının uygulayıcılardan kaynaklandığını söyledi.

Eğitim İş Başkanı Veli Demir de bu önergenin Anayasa'ya, ulusal ve uluslararası yargıya ve pedagojiye aykırı olduğunu iddia etti. Demir, çocukların 11-12 yaşına kadar somut düşünme döneminde olduğunu aktardı. Katılımcılardan bir de Piage'nin görüşlerine göre, çocukların 11-12 yaşlarda soyut düşünmeye başladığını bu düşüncelerin artık revize edilmesi gerektiğini dile getirdi.  Oylamanın ardından değişiklik önergesi reddedildi. 

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı'nın din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatındaki Alevilikle ilgili bölümlerin gözden geçirilerek, nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi yönündeki önerisinin görüşülüp görüşülmemesini üyelere soruldu. Ancak öneri kabul edilmedi.

Oylama sonucu ilkokul  1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ilkokul 1, 2. ve 3. sınıflar için hazırlanacak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi önerisi benimsendi.

Etiketler