18 °C

(11:00)Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde 'değişiklik'

(11:00)Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde 'değişiklik'

(11:00)Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde 'değişiklik'

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklikliğe gitti. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren düzenlemeye göre, üretim şirketleri, ürettikleri gazı, toptan satış lisansı almak kaydıyla, toptan satış şirketlerine, ithalat, ihracat ve dağıtım şirketleri ile kuyu başından olmak kaydıyla CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) satış şirketleri, iletim ve dağıtım şirketlerine pazarlayabilecek. Pazarlama işlemi, serbest tüketicilere de yapılabilecek. Üretici şirketler, satış miktarının Kurumca cari yıla ilişkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğal gazı ise ithalat ve dağıtım şirketleri ya da toptan satış şirketleri aracılığıyla piyasaya sunabilecek. Üretim şirketleri, ihracatçı lisansı almak kaydıyla, ürettikleri gazı ihraç da edebilecek. Bu arada sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirler arasında taşınması, CNG satış istasyonlarından temin edilen veya üretim yapan toptan satış şirketlerinden kuyu başında satın alınarak taşıma vasıtası üzerindeki sıkıştırma ekipmanlarıyla sıkıştırılan ve basınçlı kaplara doldurulan sıkıştırılmış doğal gazın iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı da CNG lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri arasında sayıldı. Yeni düzenlemede sıkıştırılmış doğal gaz satışı, iletimi ve dağıtımı ile tedarikçiye de yeni tanım getirildi.